Belangrijke thema's voor onze regio zijn: Van boer tot bord en schone energie.

In deze bijeenkomst wordt er gefocust op de kansen voor Twente van genoemde beleidsterreinen.

De twee thema’s worden ingeleid worden door Bas Eickhout en daarna samen met de inleider besproken worden door deskundigen uit de verschillende sectoren uit Twente.
 

Meer informatie te vinden op Pakhuis Oost. Neem contact op met Concordia voor ticketverkoop.