Herinnering: thema-avond over leefbaarheid van wijken - GroenLinks

 

Vandaag ronden we onze serie thema-avonden af met een avond over "leefbaarheid van wijken' (oorspronkelijk was deze avond aangekondigd voor 31 augustus). De organisatie van de avond ligt in handen van GroenLinks, PvdA en SP gezamenlijk. 

Doel van deze avonden is om ervaringen te bespreken met diverse thema’s die voor de stad van belang zijn, als inbreng voor onze verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Welke vraagstukken op het gebied van leefbaarheid spelen er in Enschede?

Om hier zo concreet mogelijk over te kunnen praten richten we ons in het bijzonder op de Wesselerbrink als voorbeeld. Zo kunnen we leren over leefbaarheidsvraagstukken die in diverse wijken aan de orde kunnen zijn. We zitten daarbij aan tafel met direct betrokkenen van de wijkraad, het ‘Groene Lint’ als bewonersinitiatief, een speeltuinvereniging, de woningcorporatie Domijn, het welzijnswerk, en een adviseur buurinitiatieven Zuid.

Als wijkbewoner in onze stad ben je van harte welkom op deze thema-avond. Ken je mensen in je omgeving met belangstelling voor dit thema, zeg het voort!

In verband met het aantal plaatsen is aanmelden vereist bij: activiteiten@groenlinksenschede.nl