De bijeenkomsten bij Ecocentrum Emma worden steeds afgesloten met een borrel. Voor wie wil is er ook gelegenheid om vooraf met elkaar te eten. De avondbijeenkomsten bereiden voor op een stadsconferentie in september 2021, waarin we diverse betrokkenen en deskundigen in de stad uitnodigen om hun opvattingen en ervaringen met voor GroenLinks belangrijke verkiezingsthema’s te delen met onze leden en belangstellenden.

Wil je hier aan deelnemen graag aanmelden bij Dirk Stemerding: activiteiten@groenlinksenschede.nl

Meer informatie volgt!