Thema-avond: Zorg & Welzijn

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gaan we avondbijeenkomsten organiseren waarop we in aanwezigheid van fractie en bestuur met onze leden en belangstellenden in discussie gaan over thema’s die voor het komende GroenLinks verkiezingsprogramma van belang zijn.

De bijeenkomsten vinden om de twee maanden plaats op dinsdagavonden in Ecocentrum Emma en worden steeds afgesloten met een borrel. Voor wie wil is er ook gelegenheid om vooraf met elkaar te eten. De avondbijeenkomsten bereiden voor op een stadsconferentie in september 2021, waarin we diverse betrokkenen en deskundigen in de stad uitnodigen om hun opvattingen en ervaringen met voor GroenLinks belangrijke verkiezingsthema’s te delen met onze leden en belangstellenden.

Wil je hier aan deelnemen graag aanmelden bij Dirk Stemerding: activiteiten@groenlinksenschede.nl

Locatie

Ecocentrum Emma
Emmastraat 189
7513 BC Enschede
Nederland