Anita Sempel

Oud-raadslid periode 2014 - 2018

Goede zorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen, nú en over tien jaar.

Vier jaar geleden kwam ik als nieuweling in de gemeenteraad terecht. Ik werkte op dat moment in de thuiszorg en zag daardoor als geen ander de effecten van de bezuinigingen op de zorg. De afgelopen periode heb ik mij met hart en ziel ingezet voor goede en toegankelijke zorg voor wie dat nodig heeft en een levendig, cultureel Enschede voor iedereen. De vele landelijke bezuinigingen op de zorg, jeugdzorg, onderwijs en cultuur ontslaan de gemeente immers niet van haar morele plicht om al haar inwoners dezelfde kansen te bieden. Met vier jaar ervaring rijker, wil ik graag de komende periode opnieuw onze groene en linkse idealen vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Ondanks dat ik geboren ben in Enschede, ben ik hier niet opgegroeid. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in de Achterhoek en ik kende Enschede voornamelijk als winkelstad. Na mijn studie Egyptologie en taalwetenschap in Leiden, besloot ik zo’n acht jaar geleden voor de liefde terug te keren naar het oosten van het land. Sinds die tijd heb ik Enschede leren kennen als een prachtige stad met vele gezichten. Op de Universiteit Twente, het Saxion en het Kennispark innoveren we en werken we aan de toekomst. In onze prachtige volkswijken en oude fabrieken zien we het rijke textielverleden van onze stad terug, maar gaan ook de gevolgen van de neergang van de textielindustrie schuil.

Als gemeenteraadslid wil ik graag de verbinding leggen tussen de vele gezichten van de stad. Investeren doe je namelijk niet alleen in gebouwen en grote projecten, maar ook in mensen. In ouderen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, in kinderen die opgroeien in een gezonde omgeving en in mensen die soms een helpende hand nodig hebben omdat ze het financieel even niet redden.

Ik ben trots op wat ik heb bereikt in de raad. Mijn persoonlijke ervaring in de zorg heeft ertoe geleid dat ik voorbij de beleidsstukken kon kijken en door had wat er écht speelde in de zorg. Het vervoer voor leerlingen naar het speciaal onderwijs buiten Enschede is door mijn voorstel betaalbaar gebleven. Ik heb ervoor gezorgd dat welzijnsorganisaties die in Enschede aan de slag willen, kennis moeten hebben van Enschede, haar inwoners en de vele organisaties die hier werkzaam zijn.

Als woordvoerder op de cultuur heb ik altijd de waarde van cultuur benadrukt en me verzet tegen de forse bezuinigingen op de culturele instellingen. Ik heb gepleit voor investeringen in programmering en inhoud in plaats van de zoveelste verbouwing van een pand. Het is immers niet het pand, maar hetgeen zich daarbinnen afspeelt dat waarde heeft. Mijn grootste succes is wellicht wel, dat er bij de bouw van het nieuwe zwembad gekeken gaat worden naar mogelijkheden om gasloos en energieneutraal te bouwen.

Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen periode en met uw steun hoop ik komende vier jaar opnieuw mij in te zetten voor onze groene en linkse idealen in de gemeenteraad van Enschede!

Contactgegevens
Email: anita.sempel@gmail.com
Twitter: @AnitaSempel

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N.B.:

Anita was in de raadspersiode 2014 - 2018 verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles en onderwerpen:
- Zorg & Welzijn
- Cultuur
- Opgroeien en ontwikkelen
- Commissies: Stadsdeel West, Stadsdeel Zuid, Rekenkamercommissie