Ernst Bergboer

Gangmaker Beien

Als het eerlijker, schoner en beter kan, dan moet het ook eerlijker, schoner en beter.

'De wereld kan eenvoudiger, eerlijker en beter.

En als dat kan, dan moet dat ook. 82 procent van welvaartstoename naar rijkste 1 procent, een krantenkop van vandaag. Blijven boren naar gas in Groningen. Grove misstanden in de bio-industrie, in de kledingindustrie, in de mijn bouw. Uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Vernietiging van ecosystemen als geval van visserij, fossiele brandstoffen, delfstofwinning. Agressieve lobby en belangenverstrengeling met de wereld van de politiek en de farma-, voedsel- en wapenindustrie. Niet omdat het noodzakelijk is, maar om de mega-winsten die via sluwe constructies verdwijnen in de zakken van een enkeling. Miljoenen slaven wereldwijd, miljoenen medemensen die op drift zijn geraakt als gevolg van overconsumptie, klimaatverandering, oorlog en oneerlijke verdeling van welvaart. Zomaar een paar voorbeelden van een wereld zoals ik 'm niet wens.

Ik kan een bijdrage leveren aan de verandering die nodig is, hoe klein die ook is. Iedereen kan dat. Al die kleine beetjes maken verschil! Er zijn moderne Robin Hoods nodig. Doe je mee? Denk na over de alledaagse keuzes die je maakt. En laat je stem horen!'