Jan Schaake

Lijstvolger

Enschede is een grensstad met meer dan 160 verschillende nationaliteiten in huis. Mensen met verschillende achtergronden die, met name in de landen van herkomst maar ook hier, wel eens willen botsen. Vreedzaam samenleven wereldwijd en in onze eigen stad is geen vanzelfsprekendheid. Daar moet aan gewerkt worden. Dat is een thema waar ik me binnen en buiten GroenLinks van harte voor inzet. En met plezier, want als je er voor open staat kom je zo veel mooie en bijzondere mensen, groepen en initiatieven tegen die op een positieve manier kleur aan deze stad geven!