Louis Rolevink

Lijstvolger

Ik ben Louis Rolevink 68 jaar en sinds de oprichting lid van GroenLinks 1990 omdat GroenLinks in die roerige tijd in de jaren 90 in Enschede de belangen al behartigde voor de WSW en daar al verwees naar volwaardig werk. GroenLinks: omdat zij de belangen behartigen van diegene die ook echt willen werk en daarvoor beloond moeten worden!! Dus niet alleen vrijwilligerswerk wat het huidige kabinet wil met behoud van een uitkering. Daarnaast ook landelijk vind ik het net zo als GroenLinks van belang dat wij veel sneller naar een veel schonere en zuiniger energie moeten ten goede voor ons milieu als wij het akkoord van Parijs 2021 nog echt willen halen en uitvoer. Ik heb ruim 50 jaar gewerkt in de WSW DCW Enschede waarvan ik ruim 33 jaar actief ben geweest in OR. Daarnaast ben ik nog steeds actief in het vakbondswerk binnen de FNV voor de WSW en de groep senioren sinds eind 2016. Binnen de WSW ben ik nog actief als consulent waarin ik zaken te behartigen die voor de leden van groot belang zijn als zij met vragen komen of problemen hebben op hun werkplek. Daarnaast zit ik nog in een klankbord groep die mee denk met de bestuurder over de werkgelegenheid voor de nieuwe doelgroep (beschut werk) dat dit ook echte banen gaan worden vanuit de P wet. Vanaf 2013 bij het afsluiten van het sociaal akkoord zijn er nog steeds veel zaken niet goed geregeld.
Daarnaast ben ik nog secretaris van de Bedrijfsledengroep WSW en zit ik sinds de officiële oprichting vanaf april 2017 als secretaris in het bestuur van FNV senioren Enschede die zich bezig houdt om de belangen voor de senioren te behartigen. Daarnaast heb ik mij onlangs kandidaat gesteld voor het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds PWRI die het pensioenfonds adviseert waarin vertegenwoordigers zitting gaan nemen vanuit de FNV gepensioneerden en van werkgevers kant. De verkiezingen hiervan vinden binnenkort plaats.