Marc Klaver

Campagneleider

Als nuchtere, geboren en getogen Enschedeër kom ik dankzij mijn werk in aanraking met  veel verschillende mensen en zienswijzen. Dat heeft mijn leven ontzettend verrijkt en mij geleerd dat verandering de enige constante is en samenwerking essentieel voor vooruitgang en ontwikkeling.

In mijn vrije tijd lees ik graag artikelen en boeken die inspireren, kritisch zijn en een positief licht schijnen op het heden en de toekomst. Het is dan ook mijn overtuiging dat veel van onze uitdagingen op te lossen zijn door slimme inzet van technologie en talent.
Daarvoor is het van belang om feiten het debat te laten leiden, open te staan voor kritiek en waar nodig overtuigingen aan te passen aan de realiteit.

Onze idealen zullen niets meer dan een luchtkasteel blijken wanneer we ze geen solide basis geven. Slechts "nee" roepen is niet voldoende, we moeten oplossingen aandragen.
Daarin ligt de taak van de politiek: Oplossingen mogelijk maken, de burger én bedrijven onderwijzen en op hun verantwoordelijkheden wijzen.

Al jaren kijk ik met een schuin oog naar de politiek. Vooral vanuit mijn voorliefde voor wetenschap zie ik mogelijkheid tot verbetering. Uiteindelijk heeft een vriendin mij een zetje gegeven om eens iets te gaan dóén in plaats van de stuurman op de wal te zijn.
Bij dezen.

Tijd voor verandering.