Rob Storck

Vrijwilliger

Ik ben Rob Storck, 64 jaar en werkzoekend. Na ruim 35 jaar als hbo-er in de techniek kreeg ik in oktober 2015 de kans om met een mooie regeling af te vloeien en daarom zit ik nu, sinds mei 2016, thuis in afwachting van mijn aow.

Mijn leven lang heeft de anarchist in mij zich verzet tegen ‘het horen bij een groep’; ik wilde niet in een situatie komen waar ik mij moet verantwoorden voor standpunten die niet de mijne zijn. Ik heb mij daarom dan ook nooit willen aansluiten bij een organisatie, alhoewel ik mij wel altijd als lid van de “linkse kerk” beschouwd heb. Gezien de ontwikkelingen in onze samenleving van de laatste jaren (decennia), steeds verder toenemende marktwerking en vreemdelingen-angst/haat, vond ik dat ik mij niet langer afzijdig kon houden en ben ik in 2006 (slapend) lid geworden van GroenLinks, omdat, van alle organisaties waaruit ik kon kiezen, GroenLinks mijn ideëen over de toekomst van nederland het best vertegenwoordigde. Die ideëen laten zich het best omschrijven als groen en links; d.w.z.: solidariteit, in de meest brede zin van het woord, nationaal en internationaal, tussen generaties, sexen geloven en zo voorts en een beleid, dat zich het best laat omschrijven als “rentmeesterschap”: de wereld zeker niet slechter en waar mogelijk beter doorgeven aan de generaties die na ons komen. Daarom is voor deze solidariteit duurzaamheid mijns inziens een eerste vereiste.

Nu ik door mijn werkeloosheid ruim voldoende tijd heb, heb ik mijn diensten aan geboden voor een functie binnen GroenLinks Enschede en ben sinds mei secretaris van de afdeling.
Omdat ik niet gehinderd word door enige echte kennis van zaken op het gebied van de aktieve politiek, wil mij in eerste instantie vooral dienstbaar opstellen.