Willemijn Luiten

Student Science Education and Communication

Jongeren en gemeentepolitiek lijken soms ver uit elkaar te staan, maar jongeren, en daarmee ook studenten, maken een groot onderdeel uit van Enschede. Als jongere vind ik het dan ook belangrijk dat jongeren een stem krijgen in hun gemeente.

Mijn hele leven woon ik al in Enschede, tot mijn achttiende in Stroinkslanden en daarna in een hecht studentenhuis op de campus. Na ik mijn bachelor Technische Natuurkunde ben ik begonnen met de master Science Education and Communication (lerarenopleiding) richting natuurkunde op de Universiteit Twente. Daarvoor loop ik nu stage op een middelbare school in Enschede. Naast mijn studie ben ik actief in de universiteitsraad en bij een aantal verenigingen, waardoor ik goed weet wat er onder studenten speelt. Ik vind het erg belangrijk dat in onze stad iedereen mee kan doen, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond, vermogen, opleidingsniveau of seksualiteit. GroenLinks staat voor een inclusief, duurzaam en progressief beleid en hier wil ik graag aan meewerken! Het is tijd dat we ons samen in gaan zetten voor een sociale en duurzame verandering. Iedere stem telt en daarom is het belangrijk dat ook jij gaat stemmen!

linkedin.com/in/willemijn-luiten-4b99009b