Moties en amendementen

Motie

Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen.

Amendement

Een amendement is een voorstel om een wijziging aan te brengen in de tekst van een voorliggend besluit. Wordt het amendement aangenomen dan heeft dit dezelfde status als het besluit zelf.