Nieuws over Robin Wessels

Art.35 vragen van GroenLinks over Enschedees Beleid Bijstand

GroenLinks zou graag zien dat de bijstand mensen niet beperkt maar verder helpt. Dat het Enschedese beleid wordt aangepast richting meer begeleiding, minder regels en dat bijverdienen in de bijstand zoveel mogelijk wordt doorgevoerd. In de afgelopen 1,5 jaar zijn er bijstandsexperimenten uitgevoerd in de gemeenten Utrecht, Tilburg, Groningen, Wageningen, Deventer en Nijmegen. Binnen een door het Ministerie van SZW opgesteld landelijk onderzoeks-kader gingen de gemeenten onafhankelijk van elkaar experimenteren met de centrale vraag: Hoe kunnen meer mensen vanuit de bijstand aan werk komen? Wat werkt in de bijstand?

Lees verder

Art.35 vragen van GroenLinks over voortgang energievisie en duurzaamheid

Op 10 april 2017, bij het bespreken van de uitkomsten van ‘Enschede Wekt Op’, heeft de gemeenteraad het College opdracht gegeven een energievisie op te stellen. In het raadsvoorstel stond beschreven dat de energievisie ruim een jaar later, mei/juni 2018 door de raad zou worden vastgesteld. Met het aangenomen amendement van GroenLinks ‘voortvarend aan de slag met de resultaten van Enschede Wekt Op’ is de reikwijdte van de op te stellen energievisie verbreed, waardoor extra tijd nodig zou zijn voor het opstellen van de energievisie. Begin 2019 leek destijds een realistische planning.

Sindsdien is het moment waarop de energievisie door de raad kan worden vastgesteld, meermaals opgeschoven.

 

Lees verder