Nieuws van Hetty Wolf

Reacties op de open brief aan de burgemeester

GroenLinks heeft haar ideeën voor de toekomst van Enschede gedeeld met de burgemeester en via de pers en social media aan veel anderen. In onze brief pleiten wij voor het leren van lessen uit de coronacrisis en te behouden wat ons verder brengt voor een toekomstbestendige en duurzame stad. Onze samenleving laat met de huidige crisis zien dat we flexibel en snel kunnen reageren om te doen wat nodig is voor de slachtoffers van corona. Naast deze crisis hebben we ook te maken met de klimaatverandering. Deze vraagt ook om nieuw beleid en een kordate nieuwe aanpak. Voor GroenLinks ligt het antwoord hierop in het creëren van een circulaire en groene economie voor Enschede en (Eu)regio. Het economische donut model van Kate Raworth zien we graag als uitgangspunt voor de nieuwe samenleving in Enschede. De kansen liggen voor het oprapen.

Lees verder

Art.35 vragen van GroenLinks over Enschedees Beleid Bijstand

GroenLinks zou graag zien dat de bijstand mensen niet beperkt maar verder helpt. Dat het Enschedese beleid wordt aangepast richting meer begeleiding, minder regels en dat bijverdienen in de bijstand zoveel mogelijk wordt doorgevoerd. In de afgelopen 1,5 jaar zijn er bijstandsexperimenten uitgevoerd in de gemeenten Utrecht, Tilburg, Groningen, Wageningen, Deventer en Nijmegen. Binnen een door het Ministerie van SZW opgesteld landelijk onderzoeks-kader gingen de gemeenten onafhankelijk van elkaar experimenteren met de centrale vraag: Hoe kunnen meer mensen vanuit de bijstand aan werk komen? Wat werkt in de bijstand?

Lees verder

Open brief aan de burgemeester van Enschede

Enschede, 19 mei 2020

Beste Onno,

Deze open brief schrijf ik om te delen hoe de toekomst eruit zou kunnen zien en om de wens uit te spreken dat je ook na deze intensieve periode van maatregelen, een belangrijke rol vervult. Momenteel zorg je als burgemeester en als voorzitter van de veiligheidsregio voor uitvoering van de kabinetsmaatregelen vanwege het coronavirus. Gelukkig merken we dat deze maatregelen effect hebben en dat we stap voor stap onze vrijheid terugkrijgen. 

Lees verder

Armoede in Enschede krijgt meer aandacht, nu nog een betere aanpak!

In Enschede leven veel mensen in armoede. Armoede wordt in Nederland afgemeten aan het sociaal minimum of de bijstandsnorm. Dit is een beleidsmatig minimum: zit je hier op of onder dan word je arm genoemd. In Enschede leeft zo’n 11% van alle huishoudens onder of rond het sociaal minimum. Landelijk is het gemiddelde 7%. Het betreft zo’n 17.500 inwoners. Ruim de helft hiervan (5.7% van alle Enschedese inwoners) leeft zelfs langdurig onder de lage inkomensgrens. Vaak is daarbij sprake van problematische schulden. 1 op de 8 kinderen in Enschede groeit op in armoede. Wij zijn blij met de recent toegenomen aandacht voor armoede en schulden. GroenLinks vindt armoede al jaren één van de grootste problemen in Enschede en pleitte steeds voor gerichte maatregelen. Binnenkort verschijnt een nieuwe armoedenota van het College: wat verwachten wij daarvan als GroenLinks?
 

Lees verder

Wat doet Enschede als schuldeiser voor haar inwoners met problematische schulden?

Onlangs kwam de gemeente Arnhem in het nieuws met een aantal maatregelen die zij per 1 januari 2020 nemen om het schuldenproblematiek in hun stad te verminderen. GroenLinks las in de landelijke media dat in Arnhem, met ingang van het nieuwe jaar, de schulden van inwoners die al drie jaar lang een betalingsregeling hebben, worden kwijtgescholden. Steden als Amsterdam en Amersfoort voeren vergelijkbaar beleid. Daarnaast verlaagt de gemeente de eigen incassokosten naar 75 euro en wordt per 2020 het percentage van de bijstandsuitkering dat de gemeente in mag houden vanwege schulden die uitstaan bij de gemeente, alvast verlaagd naar 5%. Hiermee loopt Arnhem voor op landelijk beleid dat waarschijnlijk per 2021 ingaat. 

Lees verder

De Zomernota: Wat hebben we bereikt?

GroenLinks Enschede heeft ook bij deze zomernota weer laten zien dat groene en sociale keuzes nog steeds mogelijk en ook realistisch zijn. We hebben daartoe onder meer een tegenbegroting ingediend. In dit artikel neem ik jullie mee in onze standpunten.
 

Lees verder

Pagina's