Nieuws van Jelle Kort

Het sociaal domein beter en goedkoper, een mooi voorbeeld

Humanitas onder Dak (HOD) en het Leger des Heils (LdH) mogen ‘algemene voorzieningen’ gaan inrichtingen, om veel eerder in staat te zijn o.a. cliënten in de maatschappelijke opvang van de nodige ondersteuning te voorzien. De verwachting is dat de hulpverlening op deze manier verbetert, vooral in een vroegtijdig stadium, en uiteindelijk goedkoper uitpakt voor de gemeente. Afgelopen maand heeft het College van B&W hiertoe besloten en de gemeenteraad een brief gestuurd. Eigenlijk gaat het om een mooi concreet en goed voorbeeld van de ‘transformatie in het sociaal domein’ en van ontbureaucratiseren.

Lees verder

Als mensen nu maar om hulp vragen, juist nu

Bij mijn deels al wat oudere buren gaat het leven min of meer gewoon door. Ik dacht het al wel te zien, maar na een paar dagen ‘coronacrisis’ ben ik het maar eens gaan navragen en inderdaad: aan de overkant bracht Appie de boodschappen al enige tijd achter de voordeur. Prettig dat dit zo kan. Mij werd op het hart gedrukt: velen worden veel erger getroffen, in economisch opzicht, thuis met de kinderen, vol onbegrip in het verzorgingshuis, of door de ziekte zelf. We weten ook: anderen hebben de zorg voor (ernstig) zieken en moeten momenteel veel meemaken, hebben de zorg voor kwetsbaren en beschikken over te weinig beschermingsmiddelen, of merken dat de energie opraakt, bijvoorbeeld omdat voortdurend mantelzorgen te veel vergt. Het is belangrijk wél hulp te vragen als het niet gaat.
 

Lees verder

Daadwerkelijk respijtzorg voor zwaar belaste mantelzorger?

GroenLinks wil dat mantelzorgers de aandacht krijgen die ze verdienen. Sommigen hebben het zwaar en hebben ook zelf soms een steuntje in de rug nodig: respijtzorg. Naar aanleiding van een onderzoek (bijlage onderzoek) naar de behoeften van mantelzorgers, op verzoek van onder meer GroenLinks, reageert het College met een brief waarin wordt vermeld dat die aandacht er nu ook komt (of lijkt te komen?). Jammer alleen dat er (nog) geen campagne komt om bekendheid te geven aan de mogelijkheden van respijtzorg.
 

Lees verder

Vijf jaar gemeentelijk sociaal domein

Vijf jaar na de decentralisaties van zorgtaken en invoering van de Participatiewet, is de transformatie in het gemeentelijk ‘sociaal domein’ nog steeds een grote klus. De gemeente probeert meer aan preventie te doen en inspanningen te richten op de oorsprong van sociale problemen: problemen met werk en inkomen en in de ontwikkeling van onze jeugd. Maar er is maar weinig en ja, GroenLinks vindt gewoon, te weinig geld beschikbaar vanuit het Rijk. Het College rapporteert vanaf heden systematisch over de voortgang in de transformatie van het sociale domein. Politieke fracties in de gemeenteraad mochten in de Stedelijke Commissie van 27 januari aangeven wat ze daarbij belangrijk vinden.
 

Lees verder

Pagina's