Nieuws van Robin Wessels

Enschede beste fietsstad van de grote steden

Op 28 februari heeft de Fietsersbond bekend gemaakt welke gemeente zich de beste fietsstad van Nederland mag noemen. Enschede heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet en mag dan ook trots zijn met een plek in de top 5 van alle Nederlandse gemeenten en bovendien met de verkiezing tot beste fietsstad van de grote steden. GroenLinks is erg te spreken over de inzet op het fietsvriendelijk maken van onze gemeente en is blij met de waardering die de fietser hiervoor heeft. Wij zien de plek in de top 5 als een beloning voor het vele werk en tegelijk als een aanmoediging om verder te blijven werken aan het fietsklimaat in Enschede. Wie weet kunnen we bij een volgende verkiezing zelfs tot allerbeste fietsgemeente van Nederland worden uitgeroepen.

Lees verder

Vertragingstechniek bij energievisie?

Onlangs kreeg de gemeenteraad te horen dat de energievisie niet in het eerste kwartaal maar pas aan het eind van dit jaar door de raad kan worden vastgesteld. De energievisie moet in beeld brengen welke plekken binnen onze gemeente het meest geschikt zijn voor o.a. zonneweiden en windmolens, en is daarom essentieel voor de overstap op schone energiebronnen in Enschede.

Al in april 2017, na “Enschede wekt op,” heeft de raad het college opdracht gegeven de energievisie te schrijven. De planning was toen dat het opstellen van de energievisie een jaar in beslag zou nemen. Sindsdien is de energievisie keer op keer uitgesteld. Van medio 2018 naar 2019, naar het 1e kwartaal van 2020, naar nu al eind 2020. GroenLinks is het wachten meer dan beu en betwijfelt of dit college zich wel bewust is van de urgente opgaven waar we voor staan. GroenLinks heeft daarom in stevige schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het college over de nieuwe vertraging en heeft dat meteen aangegrepen om ook te vragen hoe het staat met alle duurzame punten uit het coalitieakkoord.
 

Lees verder

Art.35 vragen van GroenLinks over voortgang energievisie en duurzaamheid

Op 10 april 2017, bij het bespreken van de uitkomsten van ‘Enschede Wekt Op’, heeft de gemeenteraad het College opdracht gegeven een energievisie op te stellen. In het raadsvoorstel stond beschreven dat de energievisie ruim een jaar later, mei/juni 2018 door de raad zou worden vastgesteld. Met het aangenomen amendement van GroenLinks ‘voortvarend aan de slag met de resultaten van Enschede Wekt Op’ is de reikwijdte van de op te stellen energievisie verbreed, waardoor extra tijd nodig zou zijn voor het opstellen van de energievisie. Begin 2019 leek destijds een realistische planning.

Sindsdien is het moment waarop de energievisie door de raad kan worden vastgesteld, meermaals opgeschoven.

 

Lees verder

Kerstgroet 2019

Illustrator: Judith Schepers

We kunnen terugkijken op een bewogen jaar voor GroenLinks. In onze fractie werden we opgeschrikt door de plotselinge gezondheidsproblemen van fractievoorzitter Hetty Wolf en haar man. Gelukkig gaat het met beiden inmiddels veel beter. We wensen hen het beste en we hopen Hetty snel weer in de fractie te mogen begroeten. We zijn blij dat Anita Sempel bereid was de fractie tijdelijk te versterken.
 

Lees verder

Betoog bij gemeentebegroting 2020 - 2023, dd 11-11-2019

Voorzitter,

Sinds ik raadslid ben heeft elke begroting in het teken gestaan van bezuinigingen. Ook dit jaar ontkomen we er niet aan. Het Rijk krijgt het geld niet op, maar gemeenten moeten basisvoorzieningen sluiten. We krijgen te weinig geld voor onze taken. Zelfs in Amsterdam wordt gesproken over budgetplafonds en wachtlijsten voor de jeugdzorg. Het gaat zo niet langer. Gelukkig is er een stevige lobby vanuit de gemeenten, waaronder de onze, voor een eerlijker gemeentefonds.

Lees verder

Pagina's