“ Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has. -Margaret Mead- ”

Ik steun GroenLinks al vanaf het moment dat ik mocht stemmen in het stemhokje, maar ben pas in october 2017 lid geworden. Ik heb lang in het buitenland gewoond en hoewel ik de politiek wel volgde, had ik niet de mogelijkheid politiek actief te worden. Nu ik in Enschede woon en ruimte heb in mijn agenda besloot ik daar wat aan te veranderen. 

Ik sta voor een sociale samenleving waar voor iedereen kansen liggen om iets van hun leven te maken. Ik ben milieukundige en ben ervan overtuigd dat duurzame keuzes de gangbare keuzes moeten worden zodat we schone lucht kunnen inademen, van de natuur kunnen genieten en op vele vlakken gezond kunnen blijven. Dit zijn ook aandachtspunten waar GroenLinks zich sterk voor maakt. Daarom ben ik actief geworden, als campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en vervolgens in het bestuur als lid van de activiteitencommissie.