Penningmeester afdeling GroenLinks Enschede - Haaksbergen