“ Ieder inwoner verdient de ruimte om zijn/haar initiatief te realiseren. Doen wat je drijft maakt je gelukkig. ”

Al vele jaren woon ik met plezier in de wijk Twekkelerveld. Een wijk met verschillende subwijkjes met ieder hun eigen karakter. In de ‘gouden’ straat waar ik woon stond de wieg van olympisch schaatskampioene Jorien ter Mors. In onze straat hebben we een whatsapp groep om elkaar voort te helpen. Het is fijn om iets voor een ander te kunnen doen. Uit ontmoeten komen de mooiste dingen voort!

Voor GroenLinks zal ik me graag inzetten voor een groener en socialer Enschede.

Als het gaat om een socialer Enschede dan zie ik een grote uitdaging. In Enschede staan veel mensen aan de kant. Zij hebben weinig mogelijkheden om in de samenleving mee te doen omdat zij de hele dag bezig zijn met overleven. Zij hebben schulden, zijn werkloos of leven in armoede en zie dan maar eens dat je hier uit komt. Dit raakt mij omdat het om onrecht gaat. Kennelijk hebben we de samenleving als systeem zodanig ingericht dat deze situatie zichzelf reproduceert en de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. Mijn oprechte wens is dat we als één van de rijkste landen ter wereld (plek 8) ervoor gaan zorgen dat we geen voedselbanken of kledingbanken meer nodig hebben.

In Enschede streeft GroenLinks naast goede hulp ook naar een uitgebreid preventiebeleid en vroegsignalering van schulden en problemen. Zo heb ik in mijn werk gemerkt dat preventie echt helpt. Hier wordt vaak anders over gedacht dus noem ik graag 2 ervaringen uit mijn werkpraktijk. Wat denkt u van jongeren met schulden leren omgaan met hun budget? of vrouwen in de vrouwenopvang weerbaarheidstrainingen aanbieden? Alles wat je sterker maakt helpt je in je verdere leven.

Daarbij is het nodig dat we zorgen voor minder regels, formulieren en bureaucratie. De-organiseren zou als strategie omarmd moeten worden door het College. Gewoon loslaten door vertrouwen te schenken aan de inwoners. Zo zijn er veel inwoners met mooie initiatieven in hun wijk. Zij verdienen de ruimte om hun ideaal te verwezenlijken. Ik hoor bij Arcon van initiatieven en sociaal ondernemers dat zij vaak stuklopen op de vele regels, bestemmingsplannen en vergunningen van de lokale overheid. Kan dit niet anders? We hebben toch ook nog ons gezonde verstand? Laten we een regelarm beleid gaan invoeren en hiermee ervaring opdoen zodat initiatieven duurzame nieuwe parels kunnen worden in onze stad. Mangs bi’j te bange….

Ik zal graag aan deze verandering mijn steentje bijdragen door hierover met inwoners en instanties in gesprek te gaan en mensen met elkaar te verbinden. De inwoners van Enschede verdienen een bruisende stad waar veel mogelijk is. Het is tijd voor verandering!!!

Contactgegevens
Email: h.wolf@enschede.nl
Telefoon: 06-33132580
Voor meer info zie LinkedIn Hetty Wolf

Hetty is ook senior adviseur bij Arcon Advies & Onderzoek. 

In de Enschedese raad houdt Hetty zich bezig met:

  • Financiën
  • Veiligheid
  • Economie, Werk en Inkomen
  • Rekeningencommissie
  • Stadsdeelcommissie Centrum