Schriftelijke vragen

Alle fracties kunnen schriftelijke vragen stellen, de zogenaamde 'artikel 35 vragen' (genoemd naar het betreffende artikel in het Reglement van Orde van de raad - voorheen art. 38). Het college of burgemeester moet deze vragen binnen een bepaalde tijd beantwoorden. De vraagstellers willen zo een uitspraak of standpuntbepaling van het college of burgemeester krijgen.