Cultuur

GroenLinks hecht veel waarde aan breed en toegankelijk aan bod van kunst en cultuur in Enschede. Het verbreedt onze blik, stimuleert creativiteit en verbinding en het maakt Enschede als stad aantrekkelijker. GroenLinks wil met name investeren in aanbod en programmering en in een gemeentelijk cultuurfonds invoeren dat kleinschalige, lokale initiatieven ondersteunt.

Cultuur is voor GroenLinks nadrukkelijk niet het sluitstuk van de begroting. Na jaren van bezuinigingen moet er weer vooruit worden gekeken. GroenLinks wil de cultuursector in Enschede versterken. Ons uitgangspunt hierbij is dat nieuwe investeringen ten goede komen aan het aanbod en programmering, niet aan stenen en gebouwen. De gemeente kijkt samen met instellingen naar creatieve manieren om meer geld vrij te maken voor de cultuur, bijvoorbeeld door administratieve lasten te verlichten en actief te assisteren met het werven van fondsen.

Cultuur moet toegankelijk zijn. De oprichting van een gemeentelijk cultuurfonds helpt kleinschalige, lokale initiatieven te realiseren. Culturele instellingen zijn laagdrempelig en betaalbaar. Alle inwoners moeten de mogelijkheid hebben deel te nemen aan kunst en cultuur, zodat niemand het gevoel hoeft te hebben buiten de samenleving te staan. Juist als het met mensen wat minder gaat, biedt cultuur ontspanning en een mogelijkheid de zinnen te verzetten.