De Raad van State haalde een streep door het plan dat al was goedgekeurd door de vorige gemeenteraad, want er zou te weinig geregeld zijn voor een goede verkeersafwikkeling tijdens drukke momenten bij de moskee. Dit college en deze raad mochten zich daardoor opnieuw bezighouden met het betreffende bestemmingsplan. Er is hierdoor veel extra tijd en aandacht besteed aan de verkeersafwikkeling. Waarschijnlijk is er in Enschede niet eerder zoveel aandacht geweest voor het verkeer rondom een bestemmingsplan. Het werd ditmaal echter afgekeurd door de gemeenteraad. GroenLinks vindt dat de gemeente zich hier had moeten tonen als een betrouwbare overheid, voor al haar inwoners. 

Tijdens de bespreking in het stadsdeel en in de raadsvergadering hebben verschillende partijen aangegeven zich nog steeds zorgen te maken over de verkeersafwikkeling. De vraag was echter voor mij en ik vermoed voor velen, zijn deze zorgen oprecht of is dit een manier om wederom weerstand te bieden tegen een nieuwe moskee? Hoe jammer en tegen de grondwet dit ook is.

De SP gaf aan het heel spijtig te vinden dat zijzelf en de vragen die gesteld zijn niet serieus genoeg genomen zijn. Hier heeft het college van te leren. Opvallend genoeg hebben SP en BBE verdeeld gestemd en van leden van beide partijen heb ik begrepen dat dit deels is vanwege een rommelig proces. Mogelijk had er dus wel degelijk een meerderheid behaald kunnen worden op inhoud? Mits de informatie beter op orde was geweest en zorgen in het debat beter waren behandeld. De VVD haalde tevens andere argumenten aan om tegen te stemmen, over geen vertrouwen hebben in gemaakte afspraken en foute financiële banden met “de slechterik”. Op deze wijze zou elk bestemmingsplan het wel eens moeilijk kunnen krijgen in onze raad, ook als de wethouder alles tot in de puntjes heeft geregeld en uitgelegd. 

GroenLinks vindt het erg spijtig dat het zo is gelopen en zal er op toezien dat de gemeente volop meewerkt aan een hopelijk aanstaand nieuw plan.