Afdeling

Sinds 1990 heeft GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede minstens drie zetels in de wacht gesleept. In de periode 2006-2010 maakte GroenLinks deel uit van de coalitie en was Jelmer van der Zee namens GroenLinks wethouder duurzaamheid.

GroenLinks Enschede is een actieve afdeling met bijna 200 leden. 

Contact met GroenLinks Enschede

Zoek je contact met de afdeling GroenLinks Enschede? Stuur een mail naar info@groenlinksenschede.nl
Via de pagina Mensen kun je raadsleden, bestuursleden en andere leden benaderen.
 

Nieuwsbrieven en communicatie met leden en sympathisanten

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 x per maand uit, altijd de laatste vrijdag van de maand. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl. We houden onze leden zo goed mogelijk op de hoogte, via mailings, en social media. Heb je geen email adres en wil je toch op de hoogte blijven? Neem contact op. Meld je aan als je geen nieuwsbrief ontvangt en wijzig zo nodig je gegevens.

Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling. Het bestuur initieert activiteiten voor de leden en geïnteresseerden en onderhoudt de contacten met leden en houdt zich bezig met campagne activiteiten. Verder is het bestuur verantwoordelijk voor zaken als de afdelingsfinancieën, het organiseren van ledenvergaderingen. Daarnaast onderhoudt het bestuur contact met de fractie. Contact bestuur

Maak kennis met onze mensen op pagina Mensen.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Twee keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering belegd. Hier worden besluiten genomen, verenigingszaken aan de orde gesteld en leggen bestuur en fractieleden verantwoording af.

Werkgroepen

De werkgroepen ondersteunen de fractie. Hiermee wordt de kennis en belangstelling die bij onze leden aanwezig is ingezet voor verbreding van kennis binnen de afdeling en ondersteuning van het raadswerk. De werkgroepen houden zich zelfstandig bezig met onderwerpen waarvoor politieke belangstelling is of zou moeten zijn. Dit alles met het doel om over deze onderwerpen informatie te verzamelen en uit te werken tot discussiestukken die kunnen dienen voor het bepalen van een beleidsvisie. Daarnaast kunnen de werkgroepen een bijdrage leveren aan het verkiezingsprogramma.

De werkgebieden van de werkgroepen zijn Zorg & Welzijn en Milieu & Bebouwde omgeving. Bij Zorg & Welzijn, worden actuele problemen besproken, bijvoorbeeld naar aanleiding van de agenda van de raad, maar ook in reactie op het nieuws. Het zijn altijd onderwerpen die dicht bij de deelnemers van de werkgroep staan. Onderwerpen die regelmatig langs komen bij Milieu & Omgeving bijvoorbeeld, zijn de luchtkwaliteit in Enschede, fietsvoorzieningen, de groene omgeving, openbaar vervoer, afvalbeleid en "groene" of "duurzame" plannen van de gemeente.

Binnen iedere werkgroep is één persoon de coördinator. Voor Zorg & Welzijn is dit Claudy Schulten en voor Milieu & Omgeving Erik Mulder. Zij of hij is verantwoordelijk voor het regelmatig bijeenkomen van de werkgroep en voor de communicatie met de fractie en het bestuur. De bijeenkomsten van de werkgroepen zijn openbaar en vinden ongeveer eenmaal per maand plaats. Als daar aanleiding toe is worden ook deskundigen van buiten de partij uitgenodigd.

Commissies

Een groot aantal activiteiten wordt binnen de afdeling uitgevoerd door diverse commissies. Hieronder volgt een overzicht.

Campagnecommissie

De campagnecommissie is niet alleen tijdens verkiezingscampagnes zichtbaar en aanspreekbaar, maar het hele jaar door. In de aanloop naar verkiezingen wordt het campagneteam opgeschaald en worden meer vrijwilligers aangetrokken. 
Iedereen die actief mee willen doen (leden en niet-leden), kunnen zich hier aanmelden. Dan nemen wij contact met je op.

Activiteitencommissie

Met haar activiteitencommissie wil het afdelingsbestuur de leden zoveel mogelijk betrekken bij de activiteiten van GroenLinks Enschede. Een aantal keren per jaar nodigen we onze nieuwe en andere leden uit voor een kennismakings- en informatiebijeenkomst met de fractie op het stadhuis. Ook proberen we onze leden actief te betrekken bij verkiezingscampagnes door middel van wijkteams en met gebruik van sociale media. Met onze activiteiten willen we in Enschede ook zoveel mogelijk nieuwe leden zien te werven uit diverse groepen van de samenleving. Met de organisatie van borrels bieden we onze leden bovendien gelegenheid om elkaar informeel te leren kennen. Contactpersonen voor de activiteitencommissie zijn Brechje Maréchal, Dirk Stemerding en Marc de Vegt: activiteiten@groenlinksenschede.nl

Kandidatencommissie

Deze commissie, waarvan de samenstelling door de ALV wordt vastgesteld, werft kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, doet een voorstel voor de kandidatenlijst aan de ALV en begeleidt de GroenLinkse raadsleden. Dit betekent dat haar functioneren na de verkiezingen niet ophoudt.

Programmacommissie

Deze ad hoc commissie stelt het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen samen. Deze commissie wordt ongeveer een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen door de ALV ingesteld.