De werkgroep M&B is een wisselende samenstelling van GroenLinks-leden in Enschede die zich willen bemoeien met 'fysieke' aspecten van Enschede, denk daarbij aan: luchtkwaliteit, verkeer,  energie, landschap, bestemmingsplannen, etc. 

Voor een deel is onze agenda gevuld met onderwerpen die aan bod komen in de gemeenteraadsvergadering. We ondersteunen onze raadsleden met het doorlezen van beleidsvoorstellen en met het voorbereiden van vragen en moties. 

Voor een andere deel ontplooien we zelf activiteiten en helpen we de afdeling met activiteiten op het gebied van M&B. Zo hebben we in 29 september 2020 een thema-avond georganiseerd: 'Duurzaam wonen hoe krijgen wij dat in 053 voor elkaar?'.

We zijn met ongeveer vijf mensen die regelmatig met elkaar overleggen; online of op het stadhuis.

Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur een mail naar Erik Mulder: erik@bakkermulder.nl. Je kunt je bij hem ook aanmelden voor de appgroep van de werkgroep.