Nieuws

Zowel succes als bittere nasmaak debat energievisie

Na veel vertraging heeft de raad op 7 september eindelijk de Nota van Uitgangspunten voor de energievisie vastgesteld, en daarmee de kaders gesteld voor het energiebeleid tot 2030. Hoewel 2 voorstellen van GroenLinks op ruime steun konden rekenen, overheerst ook een bittere nasmaak. Het overgrote deel van de gemeenteraad is niet te bewegen tot een enigszins ambitieus energiebeleid.

Lees verder

Het sociaal domein beter en goedkoper, een mooi voorbeeld

Humanitas onder Dak (HOD) en het Leger des Heils (LdH) mogen ‘algemene voorzieningen’ gaan inrichtingen, om veel eerder in staat te zijn o.a. cliënten in de maatschappelijke opvang van de nodige ondersteuning te voorzien. De verwachting is dat de hulpverlening op deze manier verbetert, vooral in een vroegtijdig stadium, en uiteindelijk goedkoper uitpakt voor de gemeente. Afgelopen maand heeft het College van B&W hiertoe besloten en de gemeenteraad een brief gestuurd. Eigenlijk gaat het om een mooi concreet en goed voorbeeld van de ‘transformatie in het sociaal domein’ en van ontbureaucratiseren.

Lees verder

Aanzuigende werking

Beste lezer,
Als op de dag van de Stadsdeel West vergadering zelf ook de deadline voor deze prachtige nieuwsbrief ligt, dan betekent dit dat u mijn update van het Wilde Stadsdeel West nog even tegoed houdt. Voordeel daarvan is wel dat ik u een andere vraag voor kan leggen, die ik ook al eerder op de radio heb gesteld, namelijk: Heeft u wel eens last van ‘aanzuigende werking?’

Lees verder

Duurzaam wonen in Enschede: hoe krijgen we dat voor elkaar?

Hoe brengen we de komende jaren in Enschede een ‘fossielvrije’ toekomst dichterbij? De regionale energiestrategie beschrijft voor Twente hoe we energie zoveel mogelijk duurzaam kunnen opwekken en de gemeenteraad breekt zich het hoofd over de uitgangspunten van een Energievisie. Wat de burgers in de stad hierbij heel direct raakt is de verduurzaming van het woningbestand. De gemeente hoopt op ideeën van geïnteresseerde inwoners. En ook op deze thema-avond willen wij als afdeling GroenLinks met leden en belangstellenden hierover in gesprek.

Lees verder

Week van de 'Duurzaamheid'

De Week van de Duurzaamheid (5-10 oktober 2020) is een week vol evenementen en inspiratie over hoe je bij kan dragen aan een duurzame toekomst. De focus ligt op hoe je je eigen leven duurzamer in kan richten, maar ook hoe we een duurzamere samenleving kunnen realiseren. Doe mee aan een of meer van de vele evenementen, ontmoet anderen die willen werken aan een duurzame toekomst en raak geïnspireerd!

Lees verder

Pagina's