Nieuws

Amendement Ambitie 2030

  • Amendement ingediend in de raadsvergadering van 7 september 2020
  • Amendement ingediend door GroenLinks 
  • Amendement verworpen
Lees verder

De Corona Nota

Afgelopen week was extra hard werken, want ik mocht namens de fractie de Corona Nota (29 juni 2020) behandelen in de Stedelijke Commissie. En dat was best wel spannend! Normaal is dit aan de fractievoorzitter, maar Hetty is helaas ziek. En onze vice-voorzitter Robin was al heel erg druk met de energievisie en de extra taken als vice-voorzitter. 

Lees verder

Ondersteuning in het huishouden bieden, met minder geld

Bij het behandelen van de begroting 2020-2023 werd duidelijk dat er geen mogelijkheden meer waren om sommige bezuinigingsvoorstellen tegen te houden, die invloed hebben op (kwetsbare) inwoners. Een geplande besparing op ‘Ondersteuning Huishouden’ (OH) is daarvan een voorbeeld. Achterliggende oorzaak: de zorgvraag neemt toe, terwijl het (rechtse) Rijksbeleid tot steeds grotere tekorten leidt. Vorig jaar is een GroenLinks motie aangenomen die uitsprak dat een besparing niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de zorg. Gesprekken maken duidelijk: er zijn geen makkelijke oplossingen.

Lees verder

Zwembad genoeg in Enschede?! 

GroenLinks Enschede wil zich hard blijven maken voor genoeg zwembad voor iedereen. De coalitie heeft gekozen voor veel bezuinigingen op het zwembad tijdens de raad van 30 juni jl., er staat een taakstelling van 400.000 euro gepland.

Lees verder