Dat geeft ons de kans om terug en vooruit te kijken want het was een drukke periode met veel nieuwe indrukken. Indrukken uit bijvoorbeeld de inwerkprogramma’s over de ins en outs van de gemeente. Vaak georganiseerd op inspirerende plekken in de stad. Denk aan locaties als de Melkhal, het Design Lab op de UT, het Vestzaktheater of het bezoek aan DCW; ‘deze combinatie werkt’ een bedrijf die valt onder de gemeente waar mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen voor een (tijdelijke) betaalde baan.

ij de inwerkprogramma’s kunt u denken aan bijvoorbeeld een bijeenkomst over Juridische kaders; Wat zijn nu eigenlijk de rechten en plichten van een raadslid? Over het sociale domein binnen de gemeente, een wereld waarin veel gemeentelijk geld omgaat en instanties, partners en medewerkers uitvoering geven aan plannen en strategieën. Of een mini-mediatraining in het mooie Concordiatheater. 

Daarnaast gaan de stad en de politiek gewoon door. Daar ligt inmiddels een coalitieakkoord, waar Robin in deze LV ook ons licht over laat schijnen. Daarnaast hebben we de nieuwe ‘actualiteitenraad’, een nieuwe vaste en uur durende vergadering op maandag waar we vragen kunnen indienen die beantwoord worden door het college en waar ook ruimte is voor debat tussen de politieke partijen onderling.

Zelf hebben we ook niet stil gezeten, zo hebben we op duurzaamheid actuele vragen gesteld, een motie van treurnis ingediend vanwege het gebrek aan resultaat én geprobeerd een stuurgroep sociale duurzaamheid met meerdere wethouders te krijgen. Helaas is dit niet aangenomen, maar de boodschap is duidelijk, er moet meer gebeuren en bereikt worden op het gebied van duurzaamheid. 

Mocht u meer willen weten over een van deze dingen of andere politieke zaken: benader ons. Samen met het bestuur zijn we ook aan het kijken of we meer bijeenkomsten kunnen plannen waarin we de mogelijkheid hebben elkaar persoonlijk te spreken over dit soort én andere onderwerpen. Er gebeurt genoeg in Nederland waar we als GroenLinks een duidelijke mening over hebben, en ook binnen de partij zelf zijn het spannende tijden wanneer we de nieuwe intensieve samenwerking opzoeken met de PvdA.

Maar nu is het ook tijd voor de zomerperiode en wellicht ook vakanties. Of u nou thuis mocht blijven of nog ergens heen gaan; namens de fractie mag ik u een fijne zomer wensen en wij spreken elkaar!