Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Armoede

Armoedebestrijding

GroenLinks wil dat mensen die in armoede leven ruimhartig worden ondersteund. De langdurigheidstoeslag moet worden verhoogd en de bijzondere bijstand moet...

Lees meer
Buitengebied

Buitengebied

GroenLinks wil ervoor zorgen dat het prachtige Enschedese buitengebied groen blijft. Het cultuurhistorisch unieke Twentse landschap is één van de grootste...

Lees meer
culturele zondag
Cultuur

Cultuur

GroenLinks hecht veel waarde aan breed en toegankelijk aan bod van kunst en cultuur in Enschede. Het verbreedt onze blik, stimuleert creativiteit en verbinding...

Lees meer
Wilde bloemen voor bijen
Duurzaamheid

Duurzaamheid

GroenLinks wil dat de gemeente in samenwerking met bewoners, bedrijven en instellingen al het mogelijke doet om de omslag naar een duurzame en circulaire...

Lees meer
Fiets

Fiets en Openbaar Vervoer

GroenLinks wil voorrang voor de fiets en het openbaar vervoer in Enschede. GroenLinks wil in Enschede een netwerk van veilige en comfortabele fietsroutes dat...

Lees meer
Enschede

Gemeentelijke financiën

GroenLinks staat voor een gemeente die zich in de eerste plaats bekommert om de noden en zorgen van de Enschedese inwoner. Geen megalomane projecten, maar...

Lees meer
Zonnepanelen

Groene economie

GroenLinks wil de regionale economie stimuleren door de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. Deze transitie levert veel groene werkgelegenheid...

Lees meer
jongeren

Jeugd en Jongeren

GroenLinks wil jongeren meer betrekken bij het stadsbestuur, door o.a. het invoeren van een jongerenbudget en het instellen van een jongerenraad. GroenLinks wil...

Lees meer
Zorg
Zorg

Zorg

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen in Enschede mee kan doen, ook de mensen voor wie dit minder vanzelfsprekend is. Ons uitgangspunt is niet het geld...

Lees meer