Fiets en Openbaar Vervoer

GroenLinks wil voorrang voor de fiets en het openbaar vervoer in Enschede. GroenLinks wil in Enschede een netwerk van veilige en comfortabele fietsroutes dat alle wijken, voorzieningen, scholen en binnenstad verbindt. Daarnaast willen we de oversteek van hoofdverkeerswegen veiliger maken voor de fietser, wachttijden verkorten en voldoende fietsenstallingen bij stations en voorzieningen. GroenLinks wil dat alle buurten en dorpen van Enschede zeven dagen per week met het OV bereikbaar zijn. Ook zien we graag dat de spoorlijnen naar Zwolle, Arnhem en Münster worden verdubbeld en geëlektrificeerd.

GroenLinks wil dat Enschede fiets en OV verkiezen boven automobiliteit, en voortvarend verder gaat met het uitvoeren van de fietsvisie. 70% van het autoverkeer in Enschede is intern verkeer. Deze ritten zouden veelal goed op de fiets afgelegd kunnen worden. GroenLinks legt daarom prioriteit bij het aanleggen van de F35 tussen Lambertus Buddestraat en station en bij het realiseren van fietsstraten richting de noordelijke wijken. Daarnaast moet er een kwaliteitsslag worden gemaakt in de ondersteunende fiets-infrastructuur, zoals meer en betere stallingsruimte, bewegwijzering langs fietsroutes, kortere wachttijden bij verkeerslichten en veiliger oversteek van hoofdwegen.

GroenLinks wil dat Enschede zich volop inzet om verdere verschraling van het stadsvervoer te voorkomen en een stevige lobby voert voor snellere treinverbindingen met o.a. Zwolle, Arnhem en Münster. De plannen voor de NOEK dienen definitief te worden geschrapt.