GroenLinks wil investeren in mensen. GroenLinks wil dat mensen die hun baan dreigen te verliezen direct gerichte ondersteuning krijgen bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk of omscholing. Mensen die in armoede leven moeten ruimhartig worden ondersteund. GroenLinks wil de langdurigheidstoeslag verhogen en de bijzondere bijstand toegankelijker maken. Onnodige en benauwende regels omtrent de bijstand moeten zoveel mogelijk worden afgeschaft. Doordat mensen in armoede vaak alleen maar bezig zijn met overleven, hebben strenge regels en boetes vaak een averechts effect en duwen ze mensen alleen maar dieper in de ellende. GroenLinks wil daarom uitgaan van vertrouwen en inzetten op begeleiding die mensen vooruit helpt. GroenLinks is voorstander van experimenten met vormen van een basisinkomen en wil dat Enschede hierbij aansluit wanneer er zich een kans voordoet.