GroenLinks wil dat zorgvuldig wordt omgegaan met rust en natuur in het buitengebied. Geen grootschalige overlastgevende evenementen, maar activiteiten die recht doen aan de natuurlijke omgeving. Geen stadsuitbreiding of extra asfalt, maar efficiënt omgaan met de ruimte binnen de stad zodat het buitengebied kan worden gespaard. GroenLinks wil dat de Usseler Es definitief wordt geschrapt als toekomstige bedrijvenlocatie.

Om onze energie- en klimaatdoelen te bereiken zal er ook in het buitengebied duurzame energie moeten worden opgewekt. Niet alleen met zonnepanelen, maar ook bijvoorbeeld geothermie of windmolens. GroenLinks is van mening dat zorgvuldig moet worden gekeken waar dergelijke energieprojecten in het buitengebied kunnen worden ontwikkeld, zodat natuur, landschap en leefbaarheid zo min mogelijk schade ondervinden.