GroenLinks vindt het van belang dat er zo min mogelijk bezuinigd wordt op voorzieningen die veel mensen raken. Als er bezuinigd moet worden, dienen de sociaal zwakkeren en de lage inkomens te worden ontzien. Voor GroenLinks geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wij pleiten voor realistische ambities voor Enschede waarin de wensen en noden van de Enschedese burgers centraal staan. Bij het investeren in grote projecten is terughoudendheid gewenst. Risico’s dienen vooraf in beeld te worden gebracht evenals de noodzaak van overheidsinvesteringen en garantstellingen. Daarnaast wil GroenLinks de kosten van het gemeentelijk bestuur zo veel mogelijk beperken door efficiënter te werken en door samen te werken met andere gemeenten. Wij zijn niet voor het uitbesteden van overheidsfuncties aan marktpartijen, aangezien dit vaak samen gaat met verminderde kwaliteit, verlies van werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden in het gedrang komen.