Mijns inziens wil een raadslid graag resultaat boeken. Mensen die ‘de politiek in gaan’ hebben idealen over een betere wereld, stad of willen juist bijdragen aan democratischere vormen van besturen. Volgens mij zijn dit allemaal legitieme redenen om de politiek in te gaan. 

Toen ik net begon als raadslid en hoorde dat het bereiken van je doel als politici niet altijd lukt. Dacht ik hmm waarom niet dan?  Het blijkt dus dat de praktijk weerbarstig is, de procedures zijn lang er is veel tegenwerking. Ook lees ik vooral dat als je resultaat wil boeken dan moet je dus het ‘politieke spel’ leren en kunnen spelen. Maar wat is dat dan voor spel? Is hier wellicht een gebruiksaanwijzing voor die ik kan doorlezen in 10 minuten? En mijn belangrijkste vraag werd al snel; wil ik dit spel wel spelen? Wil ik wel meedoen aan het toneel (spel)? Hiermee bedoel ik dan vooral dat er vaak op een overdreven manier op elkaar wordt gereageerd. Terwijl het ook gewoon ‘normaal’ kan, want dit kan namelijk ook buiten de (raads)vergaderingen. 

Om resultaten te behalen moet ik doelen op kunnen stellen die ik de komende periode wil bereiken. Ik moet onderzoeken of dat doel haalbaar en passend is bij de meerderheid van de raad die dit kan en wil steunen. Op dit moment heb ik nog niet helder welk doel dit voor mij persoonlijk als raadslid gaat zijn. Echter weet ik wel dat ik graag de focus wil leggen op aandacht voor de jongeren. Maar hoe we dit precies als doel kunnen formuleren of wat we precies willen behalen is nog niet helemaal helder. Gelukkig heb ik nog de tijd om hierover na te denken. Het nadenken over onze doelen zou ik graag met de jongeren zelf en de jongerenraad willen gaan doen.  

Ook begrijp ik al snel dat er dus verschillende speelvelden zijn waarop de politicus moet kunnen handelen om tot resultaat te komen. 

De gemeentelijke agenda is hier dus één van. In het gemeentehuis wordt geagendeerd, gedebatteerd, onderhandeld en worden belangrijke besluiten genomen. Tevens is het dus de plek waar ik informatie moet halen, relaties moet kweken en vooral in de wandelgangen in overleg moet blijven met de andere partijen. 

Daarnaast is de samenleving dus ook een belangrijk punt omdat het daar allemaal gebeurt. Ik moet weten wat er in de samenleving afspeelt rondom het thema dat ik wil verbeteren. Volgens mij is de samenleving de plek waar ik mijn inspiratie vandaan moet halen om ons doel te verfijnen of aan te passen daar waar het moet. Het kenbaar maken van mijn agenda moet ervoor zorgen dat mensen in de samenleving met mij mee gaan denken en ons gaan helpen. Naast de samenleving heb lk ook bij elk punt die ik wil aandragen in de raad de meerderheid nodig. 

Tevens is het bestuurlijk proces ook belangrijk. Besluitvorming heeft nou eenmaal te maken met regels en procedures. Aan elk besluit gaat veel vooraf. Het begint met een probleem. Daarna wordt er gewerkt aan beleid om de problemen op te lossen. De gemeenteraad neemt daarover een besluit. Bestuurlijke processen kunnen lang duren en blijven niet altijd binnen de muren van het gemeentehuis. Wanneer mijn missie in beleid wordt omgezet dan heb ik mijn doel bereikt. 

Om dus het politieke spel succesvol te laten zijn moet ik op verschillende fronten tegelijk werken: mijn doel voor ogen houden en altijd op zoek naar een meerderheid, aansturen op besluitvorming en werken aan herkenbaarheid. Hoe scherper mijn doel is, hoe beter ik/wij erin slagen om effectief te zijn op alle speelvelden. 
Ik moet dus de komende periode mijn politieke doel positioneren op de gemeentelijke agenda. Als ik resultaatgericht aan mijn doel wil werken moet ik mijn huiswerk hebben gedaan en weten waar ik het over heb. Ik moet weten wat de stand van zaken is omtrent mijn doel en thema en wat ik wil bereiken. Maar helaas valt het mij ook op dat iedereen in de raad continue zegt ‘’je kan niet overal op ingelezen zijn, Ahank”. Maar om het spel goed te spelen en vooral resultaat te kunnen boeken moet ik op de hoogte zijn en mijn huiswerk ook goed doen, toch? 

Ook moet ik de komende periode gaan uitzoeken wat andere partijen over mijn doel of missie denken. Daarnaast moet ik er ook nog voor zorgen dat mijn daden transparant zijn, zichtbaar en herkenbaar. En ook moet mijn missie gericht, geregeld en effectief zijn. Wordt het dan pas zichtbaar wat ik doe? Kortom, ik moet vaak berichten posten en beseffen dat het niet voor mijzelf is, maar juist om mijn doel en onze missie te promoten. 

Alhoewel ik dacht dat iedere raadslid het beste voorheeft met anderen en in principe op zoek is naar samenwerking, komt dat volgens mij niet altijd tot uiting. De politieke arena staat namelijk bekend als een slangenkuil. Daarom willen mensen volgens mij niet politiek actief zijn en/of worden. Ik ben zelf nog niet beland in die slangenkuil en kan dus nog niet beamen dat dit het geval is. Ik merk juist dat iedereen buiten de raadsvergaderingen heel gemoedelijk en sociaal is. Echter valt me wel op dat bij de raadsvergadering iedereen een bepaalde attitude wil laten zien.
  
What kind of game is this?  Een aantal dingen vallen mij op. Iedereen verschilt principieel van mening. Dat is namelijk het idee van de democratie. Maar we moeten juist debatteren om alsnog tot een goed besluit te kunnen komen. Ik ben van mening dat we niet trucs of games moeten aan wenden om de politieke agenda een andere kant op te sturen, te dwarsbomen of collega’s niet te respecteren en andere vuiligheden toe te passen om onze zin te krijgen.  Dit heb ik tot zover niet ervaren tijdens onze raadsvergaderingen. Wat ikzelf overigens erg fijn vind. Maar mocht dit de cultuur zijn of worden binnen de raad dan doe ik hier de komende periode niet aan mee. 

Maar hoe kan het dat politieke spelletjes ontstaan? 
“Waar macht verschijnt, verandert het spel”
 
In elke organisatie heb je te maken met macht. De ene mens is machtiger dan de ander. Dit kan te maken hebben met de functie die iemand heeft. Bij functies horen taken en bevoegdheden: je mag iets en je kunt iets.
Een tweede aspect is dat je door je functie, of je rol als raadslid, de kans hebt om iets te bereiken. Je kunt je gezamenlijke ambitie waarmaken. Dat is natuurlijk fantastisch. 

Los van het spel dat volgens veel gespeeld wordt vind ik het zelf belangrijk om mijn persoonlijke drive de komende periode te laten zien. Voor mij is politiek geen spel. Politiek gaat namelijk ergens over. Het gaat over levens van mensen en de samenleving als geheel. Er zijn veel belangen die gediend moeten worden. Er is zoveel verdeeldheid terwijl het veel makkelijker en gemoedelijker kan gaan. 

Mijn belangrijkste strategie voor de komende vier jaar is het (spel) eerlijk, open transparant en nieuwsgierig te spelen. Ik wil graag handelen vanuit mijn rol en inwoners/ jongeren blijven bevragen en betrekken. 
We will stick to our misson, want ik ga voor een eerlijk, sociaal en duurzaam Enschede.