“ De komende periode blijf ik jongeren doelgroep interesseren voor de politiek. Ik vind dat we politiek zichtbaarder en toegankelijker moeten maken voor deze doelgroep ”

En daarom ben ik super trots dat ik de inwoners van Enschede de komende periode mag gaan vertegenwoordigen als gemeenteraadslid. Ik mag nu eindelijk actie ondernemen voor deze fantastische stad en zijn inwoners.

Ik woon sinds 2008 in Enschede. Hiervoor heb ik tot mijn 17e in Oldenzaal gewoond.
Ik heb de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening gedaan. Naast deze opleiding heb ik ook een exellentie, top talent, honours programme gevolgd.  Daarna ben ik begonnen met de Master Health Care & Social Work.

Verder ben ik in mijn vrije tijd graag buiten en vind ik het heerlijk om een stukje te wandelen in het (Volks)park. Dit is namelijk bij mij in de buurt. We kunnen er heerlijk wandelen & sporten. Het Volkspark in Enschede is het oudste Volkspark van Nederland en dat moeten we koesteren. Ik houd ervan als het er schoon en opgeruimd is. Ik vind dat we dit met zijn allen zo moeten houden. Nu ik aan de slag mag als raadslid wil ik mij hier graag voor inzetten. We moeten onze prachtige park(en) koesteren, mooi groen en schoonhouden.

Volksvertegenwoordigers of mensen die actief zijn in de politiek, zijn relatief homogene groepen. Helaas zijn jongeren en vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd. En hier moeten we verandering in brengen. Ik vind dat de kleur van de gemeenteraad een afspiegeling moet zijn met de stad die ze vertegenwoordigen. De gemeenteraad moet namelijk een afspiegeling zijn van de veelzijdige en veelkleurige Enschedese samenleving.

De komende periode blijf ik jongeren doelgroep interesseren voor de politiek. Ik vind dat we politiek zichtbaarder en toegankelijker moeten maken voor deze doelgroep. Verder vind ik dat de politiek ongelofelijk veel zelfredzaamheid van jongeren/ jong volwassenen vraagt tegenwoordig, zoals flexcontracten, weinig huisvesting en het (jeugd)loon. Je kunt niet van jongeren/ jong volwassenen verwachten dat ze hun leven bouwen op onzekerheden. Juist in deze fase van hun leven hebben zij meer steun en begeleiding nodig.  

Ik wil daarom graag de brug (jongeren burgemeester) zijn tussen jongeren/ jong volwassenen en het Enschedese stadsbestuur. Dit houdt in dat ik de belangen van jongeren/ jong volwassenen op de politieke agenda zet. Ook pleit ik ervoor dat jongeren een plek aan de politieke tafel krijgen. Ik wil verjonging & verandering. In de praktijk vang ik signalen op door in gesprek te zijn met jongerenwerkers, coaches, docenten en natuurlijk de jongeren zelf. Deze signalen wil ik graag de komende periode over brengen en meenemen in gesprekken met politici, raadsleden, ambtenaren, bestuurders en woningbouwcorporaties.

Ook vind ik dat we naar een ruimhartig beleid moeten rondom armoede.
Ik vind dat we veel meer aandacht moeten hebben voor gezinnen met kinderen. Iedereen moet namelijk kunnen meedoen aan sport of culturele activiteiten. We moeten verergering voorkomen door ambtenaren maatwerk te laten leveren. Iedereen hoort erbij en mag meedoen. Verder ben ik tegen IEDERE vorm van racisme en discriminatie en dat moeten we laten horen en laten zien.

Naast raadslid zal ik mij de komende periode bezighouden met de volgende onderwerpen: Jeugdzorg, Onderwijs, Jongeren & Studenten, Talent aantrekken & Vasthouden, Armoedebestrijding & Schuldhulpverlening, Bijstand & Participatie, WMO, Menselijke maat, Ouderenzorg, Eenzaamheid & Gezondheid. Tevens zal ik aansluiten bij stadsdeel zuid.

Ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren en ga mij dan ook inzetten voor een eerlijk, sociaal & groener Enschede!

Heb jij vragen of wil jij graag iets met mij delen? Contact mij dan via mijn social mediakanalen. Ik ben namelijk erg benieuwd naar jullie ideeën en wat we samen voor Enschede kunnen betekenen.

 

Groetjes,

Ahank