Nieuws

Leden stellen zich voor: Everwijn Dambrink

Dit item is ter inspiratie, om de GroenLinks leden van onze afdeling een waar gezicht te geven en om te polsen wat er nu precies leeft onder jullie. De laatst geïnterviewde geeft het stokje door aan een ander lid van onze afdeling, op deze manier krijgen wij een leuke variatie en zul je gezichten tegenkomen die je wellicht nog niet kent.

Lees verder

Motie Duurzame retail

  • Motie ingediend in de raadsvergadering van 9 december 2019
  • Motie ingediend door GroenLinks, SP, D66, PVDA en DPE
  • Motie aangenomen
Lees verder

GroenLinks stelt vragen over uraniumtransport door Enschede

Onlangs hoorde GroenLinks Enschede dat er sinds enige tijd verarmd uranium van Urenco Duitsland vanuit Gronau via Twente naar de Nederlandse havens wordt vervoerd voor verder transport naar Rusland. Urenco Duitsland geeft aan dat het verarmde uranium naar Rusland wordt verscheept om verrijkt te worden, maar volgens het documentatie- en onderzoekscentrum voor kernenergie Laka, gaat het in feite om het afvoeren van kernafval. In Duitsland heeft dit transport de afgelopen maanden tot maatschappelijke onrust en demonstraties geleid en ook in Nederland hebben demonstranten de media weten te halen. GroenLinks Enschede maakt zich zorgen over dit transport en heeft het college om opheldering gevraagd
 

Lees verder

Het Wilde Stadsdeel Enschede-West

Beste lezer,
U heeft van mij nog een wild stadsdeel west tegoed, en wel van die van 1 oktober. Alleen zit ik daarbij wel met een probleem, ik heb namelijk te weinig aantekeningen gemaakt. Wellicht heeft u dat ook wel eens meegemaakt. Je zegt tegen jezelf “Oh dat onthoud ik wel” en “ik schrijf het wel snel op”. Maar dan blijkt dat in de praktijk toch tegen te vallen. Bij mij in ieder geval wel. Dus als een scholier die zich slecht heeft voorbereid, gewapend met de samenvatting van het boek (lees: de agenda van de vergadering), ga ik u toch vertellen wat er heeft plaatsgevonden. Want er heeft natuurlijk wel wat plaatsgevonden. 
 

Lees verder

Interview met Yara Hümmels, beleidsmedewerkster bij Humanitas Onder Dak

Leden van GroenLinks Enschede werkgroepen Milieu & Omgeving en Zorg & Welzijn interviewen professionals en inwoners. In dit interview, Yara Hümmels aan het woord, in haar hoedanigheid van beleidsmedewerkster bij Humanitas Onder Dak. Dit in het kader van het onderzoek van de werkgroep Zorg & Welzijn naar de 'problematiek rond 18-23 jarigen'. Yara is geïnterviewd door: Jeanine Molleman en Stans Bakker.
 

Lees verder