Nieuws

Wat doet Enschede als schuldeiser voor haar inwoners met problematische schulden?

Onlangs kwam de gemeente Arnhem in het nieuws met een aantal maatregelen die zij per 1 januari 2020 nemen om het schuldenproblematiek in hun stad te verminderen. GroenLinks las in de landelijke media dat in Arnhem, met ingang van het nieuwe jaar, de schulden van inwoners die al drie jaar lang een betalingsregeling hebben, worden kwijtgescholden. Steden als Amsterdam en Amersfoort voeren vergelijkbaar beleid. Daarnaast verlaagt de gemeente de eigen incassokosten naar 75 euro en wordt per 2020 het percentage van de bijstandsuitkering dat de gemeente in mag houden vanwege schulden die uitstaan bij de gemeente, alvast verlaagd naar 5%. Hiermee loopt Arnhem voor op landelijk beleid dat waarschijnlijk per 2021 ingaat. 

Lees verder

Vertragingstechniek bij energievisie?

Onlangs kreeg de gemeenteraad te horen dat de energievisie niet in het eerste kwartaal maar pas aan het eind van dit jaar door de raad kan worden vastgesteld. De energievisie moet in beeld brengen welke plekken binnen onze gemeente het meest geschikt zijn voor o.a. zonneweiden en windmolens, en is daarom essentieel voor de overstap op schone energiebronnen in Enschede.

Al in april 2017, na “Enschede wekt op,” heeft de raad het college opdracht gegeven de energievisie te schrijven. De planning was toen dat het opstellen van de energievisie een jaar in beslag zou nemen. Sindsdien is de energievisie keer op keer uitgesteld. Van medio 2018 naar 2019, naar het 1e kwartaal van 2020, naar nu al eind 2020. GroenLinks is het wachten meer dan beu en betwijfelt of dit college zich wel bewust is van de urgente opgaven waar we voor staan. GroenLinks heeft daarom in stevige schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het college over de nieuwe vertraging en heeft dat meteen aangegrepen om ook te vragen hoe het staat met alle duurzame punten uit het coalitieakkoord.
 

Lees verder

Vijf jaar gemeentelijk sociaal domein

Vijf jaar na de decentralisaties van zorgtaken en invoering van de Participatiewet, is de transformatie in het gemeentelijk ‘sociaal domein’ nog steeds een grote klus. De gemeente probeert meer aan preventie te doen en inspanningen te richten op de oorsprong van sociale problemen: problemen met werk en inkomen en in de ontwikkeling van onze jeugd. Maar er is maar weinig en ja, GroenLinks vindt gewoon, te weinig geld beschikbaar vanuit het Rijk. Het College rapporteert vanaf heden systematisch over de voortgang in de transformatie van het sociale domein. Politieke fracties in de gemeenteraad mochten in de Stedelijke Commissie van 27 januari aangeven wat ze daarbij belangrijk vinden.
 

Lees verder

Het Wilde Stadsdeel Enschede-West

Beste lezer,
Ook in dit nieuwe jaar, dan wel decennium, ga ik u verslag doen van de vergaderingen in West, en ik heb er dit keer zelfs twee: de laatste van 2019 en de eerste van 2020. Dat gaat alleen natuurlijk niet passen, dus moet ik selectief zijn en niet te veel ruimte wijden aan dingen die niet relevant zijn. Dus eigenlijk was de vorige zin al zonde van de ruimte, net als deze, en oh jee laat ik snel beginnen.

Lees verder

Levendige nieuwjaarsbijeenkomst in het Paradijs

Op zondagmiddag 12 januari hebben wij met ruim vijftig leden en belangstellenden het nieuwe jaar ingeluid onder het genot van drankjes en hapjes in het Paradijs. Onze voorzitter Henk Zomer opende de bijeenkomst met een speciaal welkom aan onze Grüne collega’s uit het grensgebied en de nieuwe gezichten in de afdeling, gevolgd door een korte terugblik op het afgelopen jaar. Maar daarnaast vooral natuurlijk ook aandacht voor de activiteiten in het nieuwe jaar onder de noemer ‘GroenLinks Enschede-Haaksbergen in beweging: op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022’. 
 

Lees verder

Leden stellen zich voor: Paul Rebers

Dit item is ter inspiratie, om de GroenLinks leden van onze afdeling een waar gezicht te geven en om te polsen wat er nu precies leeft onder jullie. De laatst geïnterviewde geeft het stokje door aan een ander lid van onze afdeling, op deze manier krijgen wij een leuke variatie en zul je gezichten tegenkomen die je wellicht nog niet kent.

Lees verder