Ik heb onder meer gepleit voor een brede investeringsagenda, gericht op duurzaamheid, voorzieningen en kansengelijkheid voor inwoners.

De door GroenLinks ingediende voorstellen kan je hier nalezen (zie onderstaand). De motie ‘Accenten voor kansengelijkheid’ en de motie ‘Concrete resultaten voor daklozen in Enschede’ met de PvdA, hebben het gehaald.

Lees hier onze inbreng bij de behandeling van de zomernota in de gemeenteraad van Enschede.