“ Mijn werk is nog niet af: vooral als het gaat om de energietransitie is er nog bergen werk te verzetten ”

Ik heb in de raad een grote rol gehad op thema’s als luchtkwaliteit, biodiversiteit, fiets en openbaar vervoer, wonen, energie en duurzaamheid. Maar mijn werk is nog niet af. Vooral als het gaat om de energietransitie is er nog bergen werk te verzetten.

Zoals vaak wordt gezegd: onze generatie is de eerste die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die er wat aan kan doen. De afgelopen raadsperiode heeft ons opnieuw geleerd dat een coalitie zonder GroenLinks niet in staat blijkt de juiste keuzes te maken om de toekomstige generaties een veilige leefomgeving te bieden. Terwijl we overal om ons heen de noodzaak zien om van onze verslaving aan fossiele energie af te komen: Klimaatverandering, uitstervende diersoorten, aardbevingen in Groningen, de afhankelijkheid van Russisch gas. We moeten samen de overstap maken naar duurzame energiebronnen. Ik wil me de komende jaren verder inzetten voor een groener en duurzamer Enschede, voor concrete duurzame energieprojecten waarvan de winst ten goede komt aan de samenleving en dat de overstap van fossiele naar duurzame energie voor alle Enschedeërs betaalbaar wordt. Met een sterk GroenLinks kunnen we het verschil maken!

Ook op sociaal vlak staat onze gemeente voor grote opgaven. Enschede kent veel armoede en de stijgende energieprijzen brengen nog meer huishoudens in grote financiële problemen. Woningen zijn voor steeds meer Enschedeërs onbetaalbaar en de wachttijden voor een sociale huurwoning nemen toe. Steeds meer mensen raken het vertrouwen in de overheid kwijt. Ik wil me de komende jaren inzetten voor betaalbare woningen, een ruimhartiger armoedebeleid en meer zorg en hulp voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Mede onder druk van GroenLinks zien we binnen de gemeente een beweging naar meer menselijkheid en ruimte voor maatwerk. Met een sterk GroenLinks kunnen we ook de komende jaren verder werken aan een gemeente die echt voor al haar bewoners zorgt.

Ik ben overtuigd dat ik met mijn gedrevenheid, kennis en ervaring ook de komende jaren, samen met mijn fractiegenoten, het verschil kan blijven maken voor een groener, socialer en eerlijker Enschede.