“ Ik vind het belangrijk dat wij de rekening van ons gedrag niet doorschuiven naar toekomstige generaties en dat iedereen kan delen in onze rijkdommen. ”

Ik ben een geboren en getogen Enschedeër die graag zijn kennis en ervaring inzet om onze prachtige stad groener en socialer te maken.

Ik ben opgegroeid op het Hogeland, heb Ruimtelijke Ordening en Planologie gestudeerd aan de Hogeschool IJselland (nu Saxion) te Deventer en heb 13 jaar werkervaring als stedenbouwkundig ontwerper.

Ik ben er trots op GroenLinks vanaf 2010 in de gemeenteraad van Enschede te mogen vertegenwoordigen, en daar te werken aan een groener en socialer Enschede. Daarvoor was ik al ca. 10 jaar actief binnen de lokale en provinciale afdeling van GroenLinks, onder andere als steunfractielid en coördinator van de Fysieke werkgroep.

Mijn idealen komen sterk overeen met het gedachtengoed van GroenLinks, zodat ik niet hoefde na te denken van welke partij ik lid zou worden. Ik vind het belangrijk dat wij de rekening van ons gedrag niet doorschuiven naar toekomstige generaties en dat iedereen kan delen in onze rijkdommen. Ik vind dat wij als maatschappij moeten zorgen dat iedereen, ongeacht religie, afkomst of seksualiteit erbij hoort en dat iedereen de zorg en ondersteuning moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Verder ben ik overtuigd pacifist en groot voorstander van het basisinkomen.

In de 8 jaar die ik in de gemeenteraad heb mogen zitten, heb ik veel ervaring opgedaan en diverse (groene) successen geboekt. Zo heb ik er (mede) voor gezorgd dat de gemeente al geruime tijd geen gif meer gebruikt bij onkruidbestrijding, dat er een paragraaf duurzaamheid in alle raadsvoorstellen is opgenomen, dat Enschede zich schaliegasvrij heeft verklaard, er wachttijdindicatoren voor fietsers worden geplaatst, er geen giftig vliegas wordt opgeslagen in zoutcavernes en dat er een veel realistischer grondbeleid wordt gevoerd met minder risico's voor de gemeente. Ik heb in de gemeenteraad het debat over luchtkwaliteit geïnitieerd en heb voor allerlei aanscherpingen van het milieu- en klimaatbeleid gezorgd.

Ik ben lid (geweest) van onder meer de Stadsdeelcommissies Noord en Oost, de raadsenquêtecommissie grondbeleid, de raadswerkgroep duurzaamheid en de raadsadviescommissie over de ondergrond.

Ook in de volgende raadsperiode wil ik me blijven inzetten voor een socialer en duurzamer Enschede. In het bijzonder zal ik me daarbij, vanwege mijn kennis, achtergrond en interesses, blijven richten op de groene en fysieke onderwerpen: de energietransitie, zonne- en windprojecten, fiets en Openbaar Vervoer, erfgoed en monumenten, stedelijke ontwikkeling en leefomgeving.

Contactgegevens
Email: r.wessels@enschede.nl
Telefoon: 06-24685565
Twitter: @robinwessels75
Voor meer info zie LinkedIn Robin Wessels    
Website: http://www.robinwessels.nl

In de Enschedese raad houdt Robin zich bezig met:

  • Duurzaamheid (vanuit technisch-ruimtelijk perspectief)
  • Stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Wonen, Buitengebied
  • Mobiliteit
  • Dienstverlening, Communicatie
  • Wijken
  • Stadsdeelcommissie Noord
  • Technology Base

Tijdelijke portefeuille tot en met april 2021: Fractievoorzitterschap, Financiën en Veiligheid

Bij 1Twente Enschede Afspelen op YouTube