Als aftrap voor het gesprek schetste Bas Eickhout de Green Deal als een ambitieus programma waar alle lidstaten in Europa zich achter hebben geschaard. Het gaat niet alleen om energieopwekking en klimaat, maar ook om een fundamentele verandering naar een economie waarin we veel minder grondstoffen gebruiken. Die verandering raakt alle sectoren en vraagt om een grote inzet, juist ook in de regio’s. In ons energiesysteem zullen we in dertig jaar tijd de uitstoot van CO2 naar nul moeten zien terug te brengen. Wie er in slaagt om in deze ontwikkeling voorop te lopen zal daar ook het meeste van kunnen profiteren. Heel belangrijk dus om te kijken waar bij de Green Deal voor Twente kansen liggen.

Daarover kwamen vervolgens twee lokale betrokkenen aan het woord: Jeroen Jansen, voorzitter van de burgercoöperatie Enschede Energie, en Jamie van Essen, als wethouder in Losser betrokken bij de regionale energiestrategie. Voor overheden is het vaak nog wennen als het gaat om de rol van burgercoöperaties, zoals Enschede Energie, naast commerciële partijen op het gebied van duurzame energie. De uitdaging is om er voor te zorgen dat verschillende partijen tot samenwerking komen. In Twente liggen er bovendien kansen op het gebied van innovatie, zoals de ontwikkeling van batterijen die zich lenen voor recyling. De Green Deal mag bij dit alles dan een Europees streven zijn, toch blijkt grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse buren daarin een bottleneck, zo werd duidelijk uit het gesprek!

Het tweede onderwerp van de avond was duurzame voedselproductie van boer tot bord, met opnieuw een aftrap door Bas Eickhout. Ook hier benadrukte hij het belang van systeemverandering, met een ontwikkeling van de landbouw die veel minder op export en veel meer op de regio’s is gericht. Het huidige systeem en het traditionele landbouwbeleid staat de noodzakelijke verandering in de weg. Het beleid zal zich nadrukkelijk moeten gaan richten op een nieuw verdienmodel voor boeren.

Opnieuw kwamen hierover twee lokale betrokkenen aan het woord: Bart Grobben, melkveehouder in de buurt van Enschede, en Arjan Bonthuis, voorzitter van de land- en tuinbouworganisatie LTO regio Zuid Twente. Als ‘nieuwe melkboer’ is Bart Grobben soja gaan telen om daarmee sojamelk van eigen bodem te produceren. Een product dat perfect in het streven van de Green Deal past, maar volgens de Europese regelgeving toch geen melk mag heten! Van boeren mag dan omschakeling worden gevraagd, maar ze moeten daar dan wel de kans voor krijgen. Goed ook dat Europa daaraan een duidelijke richting geeft, maar zonder een nieuw verdienmodel voor boeren én vraag van consumenten zal het echt niet gaan. Voor wie het gesprek wil terugkijken en -luisteren: Pakhuis Oost: The Green Deal. Wat betekent dat voor Twente? via YouTube