Nieuws

Betoog bij gemeentebegroting 2020 - 2023, dd 11-11-2019

Voorzitter,

Sinds ik raadslid ben heeft elke begroting in het teken gestaan van bezuinigingen. Ook dit jaar ontkomen we er niet aan. Het Rijk krijgt het geld niet op, maar gemeenten moeten basisvoorzieningen sluiten. We krijgen te weinig geld voor onze taken. Zelfs in Amsterdam wordt gesproken over budgetplafonds en wachtlijsten voor de jeugdzorg. Het gaat zo niet langer. Gelukkig is er een stevige lobby vanuit de gemeenten, waaronder de onze, voor een eerlijker gemeentefonds.

Lees verder

Motie GROEN Enschede

  • Motie ingediend in de raadsvergadering van 11 november 2019
  • Motie 'Groen Enschede' is niet in stemming gebracht, wethouder zegde toe op natuurlijke momenten (zoals nieuwe aanbesteding bushokjes en nieuw beleid buitengebied) onze punten mee te nemen.
Lees verder