Voorgesteld is in de ondersteuning van het huishouden wijkgericht te gaan werken, waarbij de verantwoordelijkheid laag wordt gelegd zoals bij Buurtzorg en meer, bijvoorbeeld met het welzijnswerk samen te werken en aan te sluiten bij vrijwilligers in de buurt. Ook is de bedoeling te gaan werken met zorgmedewerkers die in de wijk wonen. Dat alles spreekt ons zeer aan. De keuze om gebiedsgericht te gaan werken heeft geen invloed op het niveau of de beschikbaarheid van de ondersteuning. Daartoe moeten de juiste aanbieders gecontracteerd worden en de juiste afspraken gemaakt. Daarover worden nog meer gesprekken gevoerd in de komende tijd.

Mooie plannen, maar de wachttijden bij de wijkteams zijn intussen een doorn in het oog. Het probleem steekt opnieuw de kop op. Dat betekent dat inwoners die echt zorg van de gemeente nodig hebben, er soms maanden op moeten wachten. Nadat signalen hierover werden bevestigd, heb ik wethouder v.d. Berg gevraagd hoe het zit met richtlijnen en gerealiseerde wachttijden bij de wijkteams en aan te geven wanneer de wachttijden weer conform richtlijn zullen zijn. Ook wethouder Nods heeft desgevraagd aangegeven bekorting van de wachtlijsten na te streven in de jeugdzorg: ook daar steeds langere wachttijden. Nieuwe plannen van beleidsmakers hebben geen enkele zin als Enschede medewerkers tekort komt in de uitvoering. Help ons druk op de ketel te houden. Praktijkverhalen die u bekend zijn of uw eigen ervaringen zijn bij ons in vertrouwde handen.