In één van de laatste vergaderingen voor het zomerreces besprak de raad de Enschedese Energievisie, de visie die de kaders moest geven voor het opwekken van zonne- en windenergie in onze gemeente. In een tumultueus debat lukte het de raad niet de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Windenergie bleek de grootste splijtzwam, en een raadsmeerderheid stemde er voor om de mogelijkheden voor windenergie flink aan banden te leggen. Hiermee werd een fors gat geslagen in de energievisie, want hoe we met alle beperkingen op windenergie toch onze energiedoelen zouden moeten halen, daar kwam geen antwoord op. Uiteindelijk bleef er zo weinig van de visie overeind, dat GroenLinks, en ook D66, PvdA en CU, weinig anders restte dan met pijn in het hart tegen de restanten van de energievisie te stemmen. Omdat diverse andere fracties ook hun redenen hadden tegen te stemmen, werd de visie niet aangenomen. 4 jaar nadat de toenmalige raad een voorstel van GroenLinks aannam om een energievisie voor Enschede op te stellen, zijn we nauwelijks een stap verder gekomen. > enschede.groenlinks.nl

Het recente IPCC-rapport onderstreept nog eens de noodzaak en urgentie van de (inter-)nationale klimaatafspraken waaraan ook Enschede gebonden is. We hebben de plicht naar onze volgende generaties om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken en dus zo snel mogelijk concrete energieprojecten te realiseren.

Er liggen allerlei voorstellen voor energieprojecten, voornamelijk mbt zonne-energie, op de gemeentelijke plank te wachten. O.a. onze lokale corporatie Enschede Energie staat te popelen om aan de slag te gaan. Maar hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat projecten afvallen. Vrijwilligers wiens energie opraakt door het lange wachten, gronden die niet eeuwig beschikbaar blijven, investeerders die hun geld elders inzetten of de steeds smallere kaders om in aanmerking te komen voor landelijke (SDE+) subsidies.

We kunnen gewoon niet langer uitstellen. En hoewel we alle duurzame technieken nodig hebben om zo snel mogelijk afscheid te kunnen nemen van fossiele brandstoffen, kun je soms weinig meer dan pragmatisch kiezen voor de weg met de minste weerstand. Want een klein stapje vooruit is nog altijd beter dan stilstand. En dat betekent op dit moment dus volop inzetten op zonneprojecten. Wat zeker niet betekent dat we afscheid nemen van wind. Integendeel. Wat zonder windturbines zal het in onze gemeente ondoenlijk worden voldoende bij te dragen aan de energietransitie.

GroenLinks heeft het college daarom gevraagd om met een voorstel te komen waarmee we zo snel mogelijk verder kunnen met zonneprojecten, bijvoorbeeld door het deel over zonne-energie uit de energievisie te halen en als los voorstel aan de raad voor te leggen. Daarnaast zal GroenLinks blijven inzetten op wind- en andere duurzame energievormen, zodat ook Enschede klimaatneutraal kan worden.