In de Linksvoor van 22 december 2020 zijn jullie naar aanleiding van de brandbrief met als titel “Ethiek tot welke prijs? van het Diaconaal Platform Enschede (DPE)” uitgebreid geïnformeerd over de onrust rond het sociaal domein in Enschede. Diverse problemen waren overigens eerder al aangekaart door sociaal advocaten en René Beunders van Stichting Sociaal Hart, en ook in de gemeenteraad. Er zou een onderzoek naar gedaan moeten worden, was het standpunt van de raadsleden in december. Wat is sindsdien, tijdens mijn afwezigheid door ziekte, gedaan? GroenLinks heeft niet stil gezeten, zo blijkt.

Nadat GroenLinks in november een gesprek had geïnitieerd met DPE en alle raadsfracties om te praten over de brandbrief, is in eerste instantie gevraagd aan de rekenkamer om onderzoek te gaan uitvoeren. Zij hebben vervolgens de opdracht teruggelegd bij de Raad omdat de rekenkamer het verzoek kort gezegd te politiek vond. Vervolgens heeft Jelle Kort samen met Margriet Visser van Enschede Anders een initiatief voorstel voor een raadsonderzoek gemaakt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een Unaniem raadsbesluit onderzoek sociaal domein.

Er is een onafhankelijke externe Commissie Maatwerk Sociaal Domein opgericht. De gemeenteraad heeft de tijdelijke commissie gevraagd om te onderzoeken hoe de gemeente rekening kan houden met de menselijke maat in het sociaal domein. Voorzitter is Gijsbert Vonk (hoogleraar sociaal zekerheidsrecht Rijksuniversiteit Groningen). De andere leden zijn Anne Mieke Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam) en Jan Dirk Pruim (voormalig raadsgriffier van de gemeente Almere). Voor een kennismaking met de voorzitter van de commissie, zie het interview van 30 maart van 1Twente met voorzitter Gijsbert Vonk.

De onderzoekscommissie kan, indien gewenst, gebruik maken van een klankbordgroep van raadsleden. In de klankbordgroep zitten Rachel Denneboom van de VVD, Vic van Dijk van D66, Margriet Visser van Enschede Anders en onze Jelle Kort.

Begin mei is de commissie voor het eerst bijeen geweest. De commissie vindt het belangrijk eerst zoveel mogelijk inwoners en instanties te spreken. Daarom vinden binnenkort gesprekken plaats. De inwoners van Enschede worden via diverse media geïnformeerd over de wijze waarop ze hun inbreng kunnen geven. De gesprekken vinden plaats op herkenbare locaties in de stadsdelen. Met betrokken maatschappelijke instellingen maakt de commissie afzonderlijke afspraken. De klankbordgroep uit de raad wordt uitgenodigd voor een gesprek. Het is de bedoeling dat de commissie in juli de bevindingen van de gesprekken aan de raad presenteert in een tussenrapportage. In deze tussenrapportage verwacht de commissie ook aan te geven op welke onderdelen nader onderzoek nodig is. Voor dat nader onderzoek laat de commissie zich ondersteunen door de Universiteit Groningen in samenwerking met het onderzoeksbureau Pro Facto. De resultaten van dit nadere onderzoek bespreekt de commissie begin oktober op een rondetafelconferentie. Het definitieve rapport met aanbevelingen hoopt de commissie medio oktober aan de raad aan te bieden.

De commissie heeft besloten het onderzoek te richten op de uitvoering van de WMO 2015 en de Participatiewet. De commissie noemt zichzelf Commissie Menselijke Maat. Er wordt teruggeblikt maar vooral ook naar voren gekeken. Waar nodig doet de commissie beleidsmatige en organisatorische aanbevelingen.

We wensen de commissie veel succes toe met haar onderzoek en zijn erg benieuwd naar de uitkomsten. Het is tijd voor verandering!