Enschede doet nu veel te weinig. De gemeente moet de klimaatnoodtoestand uitspreken en volop verantwoordelijkheid gaan pakken.

Nu het nog kan!
 

Petitieinhoud 

klik op bovenstaande link om te ondertekenen! 

 

Wij
Zeer bezorgde inwoners van Enschede en omstreken

Constateren
Dat de Gemeente Enschede en de wethouder duurzaamheid nog geen klimaatcrisis als zodanig heeft erkent.
Terwijl dit nodig is om het grote en complexe probleem serieus te nemen.
Dat de gemeente goed voorbeeldgedrag kan geven. Zodat er vervolgens zoveel mogelijk actie kan komen. Er meer gesprekken over komen, en er meer mensen en bedrijven kunnen en willen gaan meedoen met verduurzamen.
 

En verzoeken
Spreek uit dat er een klimaatnoodtoestand is.
En neem vervolgens passende acties.
Betrek de stad, inwoners, ondernemers en raadsleden bij dit moeilijke onderwerp, want we moeten dit samen doen.
Leg niet meer lasten neer bij mensen die het al financieel moeilijk hebben.