De werkgroep Zorg en Welzijn bestaat uit - een kleine groep - enthousiaste leden die zich met liefde en plezier inzetten om een bijdrage leveren aan een gezond en plezierig leefklimaat in Enschede. Wil je ook hieraan bijdragen? Je bent altijd welkom onze vergadering een keertje bij te wonen om te kijken of je je wil aansluiten bij de werkgroep.

Als werkgroepleden willen we graag een bijdrage leveren aan een gezond en plezierig leefklimaat in Enschede. Onze speciale aandacht gaat uit naar thema’s die in de praktijk problematischer zijn dan gewenst en we gaan op zoek naar waar de knelpunten zitten. We vragen ons af of de politiek hier een antwoord op kan formuleren. Bijvoorbeeld, door het gesprek aan te gaan met professionals in de hulpverlening voor jongeren, of de discussies op het gebied van het basisloon te voeren. We houden het nieuws in de gaten, lezen waar mogelijk verslagen en rapporten over onderwerpen die met welzijn en zorg te maken hebben, en komen maandelijks bij elkaar om hierover met elkaar te overleggen.

Ook het verzamelen van informatie als voorbereiding op thema-avonden in breder verband kan enorm interessant zijn. Zo zijn er naar aanleiding van een thema-avond over armoede meningen gepeild, die later verwerkt zijn in de kadernota Rondkomen met je Inkomen van de gemeente.

Houd je ervan om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen, ben je nieuwsgierig naar wat er in de samenleving speelt, en wil je meedenken over mogelijkheden die de leefomstandigheden op het gebied van zorg en welzijn kunnen verbeteren, dan nodigen we je graag uit om deel te nemen aan onze werkgroep.

Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur een mail naar Stans Bakker: stansbakker@xs4all.nl

Je kunt je bij haar ook aanmelden voor de appgroep van de werkgroep.