De werkgroep Zorg en Welzijn heeft het jarenlang niet aan belangstelling ontbroken, maar het afgelopen jaar zijn er nogal wat veranderingen in de samenstelling geweest. Een van onze leden is verhuisd naar een andere stad, een ander groepslid moest door drukke werkzaamheden haar inbreng beperken, en nog iemand heeft inmiddels te maken met zware mantelzorg, waardoor ook zij haar werkzaamheden voor de werkgroep moest beëindigen. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar enthousiaste versterking van onze werkgroep.

Als werkgroepleden willen we graag een bijdrage leveren aan een gezond en plezierig leefklimaat in Enschede. Onze speciale aandacht gaat uit naar thema’s die in de praktijk problematischer zijn dan gewenst en we gaan op zoek naar waar de knelpunten zitten. We vragen ons af of de politiek hier een antwoord op kan formuleren. Bijvoorbeeld, door het gesprek aan te gaan met professionals in de hulpverlening voor jongeren, of de discussies op het gebied van het basisloon te voeren. We houden het nieuws in de gaten, lezen waar mogelijk verslagen en rapporten over onderwerpen die met welzijn en zorg te maken hebben, en komen maandelijks bij elkaar om hierover met elkaar te overleggen.

Ook het verzamelen van informatie als voorbereiding op thema-avonden in breder verband kan enorm interessant zijn. Zo zijn er naar aanleiding van een thema-avond over armoede meningen gepeild, die later verwerkt zijn in de kadernota Rondkomen met je Inkomen van de gemeente.

Houd je ervan om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen, ben je nieuwsgierig naar wat er in de samenleving speelt, en wil je meedenken over mogelijkheden die de leefomstandigheden op het gebied van zorg en welzijn kunnen verbeteren, dan nodigen we je graag uit om deel te nemen aan onze werkgroep.

Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur een mail naar Stans Bakker: stansbakker@xs4all.nl

Je kunt je bij haar ook aanmelden voor de appgroep van de werkgroep.