Tafel 'Armoede en kinderen'

Armoede in Enschede

Daarover ging het tijdens de eerste GroenLinks thema-avond waarop zo’n dertig leden en belangstellenden in gesprek gingen met (ervarings)deskundigen over de verschillende kanten van armoede in de stad. Armoede is in Enschede een groot probleem zo liet GroenLinks fractieleider Hetty Wolf in haar welkomstwoord met aansprekende cijfers zien. Hoe raakt armoede aan kinderen, aan wonen en aan rechtshulp in een stad waar ruim 13.000 gezinnen op het minimum leven?
 

Deze vragen werden aan drie verschillende tafels besproken aan de hand van stellingen ingebracht door de uitgenodigde deskundigen. Als speciale gasten op deze avond gingen het GroenLinks Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema en PvdA wethouder Arjan Kampman op de bevindingen van de tafels in. Armoede, zo liet de discussie zien, grijpt op vele manieren op het leven van mensen in. Woonlasten slokken een groot deel van het inkomen op, schulden kunnen mensen in uitzichtloze situaties brengen, kinderen worden het kind van de rekening, en het ontbreekt vaak aan een netwerk dat kan zorgen voor weerbaarheid. Voortdurend moeten piekeren over geld tast het ‘doen vermogen’ van mensen aan. Voor wie op deze manier in de problemen komt is de broodnodige rechtshulp maar al te vaak onbetaalbaar en ontoegankelijk.

Wim-Jan Renkema benoemde de groeiende maatschappelijke ongelijkheid als het belangrijkste politieke vraagstuk als het om armoede gaat. De overheid blijkt voor mensen met schulden ook nog eens de grootste schuldeiser te zijn. Arjan Kampman sprak bovendien van het wantrouwen waarmee de overheid mensen op het minimum tegemoet treedt als een cultuurprobleem. En moeten we uiteindelijk niet toe, zo kwam de vraag uit de zaal, naar een basisinkomen voor iedereen?

Wat kan de politiek in Enschede doen om de problemen van armoede te verlichten? Een wetgeving die gemeenten meer ruimte biedt om participatiebeleid te voeren met een menselijke maat zou veel kunnen helpen. Aan de gemeenten zelf dan de uitdaging om daaraan te werken op basis van vertrouwen in mensen in plaats van wantrouwen. In Enschede is daarvoor de wil, zo verzekerde Arjan Kampman de aanwezigen. Daar zullen we als GroenLinks het gemeentebestuur aan moeten houden!

-----------------------

Volgende thema-avond staat gepland voor 21 april a.s., meer informatie over het gekozen thema volgt spoedig.