Art.35 vragen van GroenLinks over Enschedees Beleid Bijstand

GroenLinks zou graag zien dat de bijstand mensen niet beperkt maar verder helpt. Dat het Enschedese beleid wordt aangepast richting meer begeleiding, minder regels en dat bijverdienen in de bijstand zoveel mogelijk wordt doorgevoerd. In de afgelopen 1,5 jaar zijn er bijstandsexperimenten uitgevoerd in de gemeenten Utrecht, Tilburg, Groningen, Wageningen, Deventer en Nijmegen. Binnen een door het Ministerie van SZW opgesteld landelijk onderzoeks-kader gingen de gemeenten onafhankelijk van elkaar experimenteren met de centrale vraag: Hoe kunnen meer mensen vanuit de bijstand aan werk komen? Wat werkt in de bijstand?

Uit het reeds verschenen eindrapport over het in Utrecht uitgevoerde experiment blijkt, dat er in de experimentgroepen een positief effect is op de arbeidsdeelname. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben baat bij extra hulp en persoonlijke begeleiding. Het onderzoek toont het belang van een aanpak die is gebaseerd op vertrouwen en eigen regie, plus handelingsruimte en tijd voor klantmanagers. We kunnen de geleerde lessen in Utrecht toepassen in onze dienstverlening met accenten op meer persoonlijke begeleiding of ruimte bieden aan werkzoekenden die dat nodig hebben. Het CPB zal de onderzoeksresultaten van de 6 deelnemende gemeenten verzamelen en vervolgens zal de staatssecretaris van het Ministerie van SZW nog voor de zomer met een reactie komen op het rapport.

Voor meer informatie: artikel SER: Wat werkt in de bijstand? Eindrapport Utrecht: Onderzoek: Weten wat werkt, samen werken aan een betere bijstand.

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het College:

1. Bent u bekend met dit experiment en met de uitkomsten in Utrecht?
2. Wat vindt het college van de uitkomsten van dit onderzoek?
3. Streeft u zelf ook naar een aanpak die gebaseerd is op vertrouwen en eigen regie van bijstandsgerechtigden?
4. Bent u van plan om de geleerde lessen uit Utrecht toe te passen in de gemeente Enschede zodat er meer mensen aan het werk geholpen kunnen worden?
5. Zo ja op welke termijn kan dit gaan starten?
 

-------------------------------

In de pers: RTV Oost 25-05-2020