De jaarstukken van Technology Base laten een enorm tekort zien van € 1.600.000,- grotendeels veroorzaakt door een tekort van 1 miljoen door Airport Twente en een
€ 800.000, - door grondexploitaties. Een tekort dat moet worden betaald door de gemeente Enschede en de provincie Overijssel die eigenaar zijn van het gebied.

GroenLinks is steeds kritisch geweest over de invulling die is gekozen voor de voormalige vliegbasis, waarbij ook in het tijdperk van Technology Base de groene kwaliteiten van het gebied en de spankracht van marktpartijen nog onvoldoende lijken te zijn benut. De huidige financiële tekorten zijn wat GroenLinks betreft aanleiding om de bestaande koers ter discussie te stellen. Daarom vragen de Statenfractie en raadsfractie gezamenlijk om actie van de colleges van Overijssel en Enschede.

De wens is een evaluatie waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat het maatschappelijke en financiële rendement is van de ingang gezette ontwikkeling. Er wordt extra aandacht gevraagd voor de evaluatie van Airport Twente. Wat heeft Airport Twente de inwoners van Twente concreet opgeleverd? En welke kansen zijn nu niet benut door de bestaande visie en keuze voor onder meer Airport Twente?

Op basis van de evaluatie kan de bestaande visie aangepast worden naar een realistische visie, passend bij de schaal van Twente met een mooie opbrengst voor de inwoners van Twente.