Maar onze wethouder duurzaamheid is hier verdrietig weinig mee bezig, op het Stadhuis en in de Raad lijkt het onderwerp bijna taboe geworden. En naar mijn wijze mening komt dit omdat er een totaal verkeerde wethouder verantwoordelijk is voor dit onderwerp. Een wethouder die er geen geheim van heeft gemaakt dat hij het liefst zo min mogelijk actie onderneemt voor meer duurzame energie en lid van een partij die totaal tegen windmolens is. Samengevat is zijn visie hierop: wat een gedoe. 

De afgelopen jaren was duurzaamheid en bewustwording het belangrijkste onderwerp waarmee ik me als Raadslid heb bezig gehouden. Daarvoor ging mijn masterscriptie psychologie ook over gedragsverandering en duurzaamheid. Een boeiend maar zeer frustrerend onderwerp. De kern van mijn onderzoek toen was: mensen gaan zich duurzaam gedragen als ze vinden dat dit bij hun identiteit pas. Onze wethouder duurzaamheid zou echter niet snel deze groen jasje aantrekken, hij maakt er veel liever flauwe grapjes over. Zoals afgelopen maandag richting mij en GroenLinks als iets waar hij de rillingen van krijgt.  Afgelopen maandag hadden we onze tweede actualiteitenraad gepland staan. Dit is in het leven geroepen als wekelijks moment waar raadsleden maandags tussen 18.00 en 19.00u terecht kunnen met actuele vragen. Voor dit moment had ik vragen ingediend over het IPCC rapport en de klimaatcrisis n.a.v. twee sessies hierover die kort geleden in Enschede hadden plaatsgevonden, waarbij vele gerespecteerde wetenschappers aanwezig waren. Onderaan deze tekst vind u linkjes naar de eerdere informatiesessies en tevens de vragen die ik namens GroenLinks Enschede gesteld heb. 

Maar heel graag wil ik via hier eerst even mijn frustratie kwijt: Onze Wethouder Duurzaamheid, Niels van den Berg, noemt eerst dat er wel klimaatcrisis is, zoals onderschreven wordt in het IPCC rapport, maar later vindt hij toch van niet. Hij vindt zichzelf zeer capabel als wethouder bij dit complexe onderwerp, maar noemt vervolgens dat hij vooral beren op de weg ziet. Onze wethouder zegt wel enige lobby richting Den Haag te doen, maar kan niet noemen welke concrete acties er zijn. Bij de opname i.s.m. RES Twente en Scientists for Future (S4F) wordt mij door meerdere personen betrokken verteld dat Enschede grote steken laat vallen, want als grootste gemeente van het Oosten zou onze wethouder een kartrekkers rol moeten hebben. U leest het goed: deze kar trekken we dus niet, onze wethouder gaat er volgens mij eerder voor liggen. Tijdens een bijeenkomst via de RES Twente (waar hij wel bij was) over windmolens zou onze “capabele wethouder” zelfs boos te zijn weggelopen, nadat hij zijn zin niet kreeg. Ziet u ook een klein verwent kind voor u die denkt dat de wereld geheel naar zijn hand te zetten is? Ik wel. 
Of zal onze wethouder duurzaamheid bedoelen dat hij goed is op het onderwerp, omdat hij zo zoveel mogelijk kan tegenhouden op deze manier? Maar waarom is dan toch de meest belangrijke vraag? Want dat is toch enkel dom en korte termijn denken?! Het is i.i.g. niet in het belang van de burger. Waar je toch wel degelijk achter zou moeten komen als je zegt veel te lezen over het onderwerp. Tot zover mijn klimaat-frustratie deel I. 

Lees hieronder de inleidende tekst en vragen voor de actualiteitenraad van 30 mei 2022. Onderaan zijn ook links te vinden naar RES Twente en de uitzending van deze Actualiteitenraad: 

'Op woensdag 11 mei en donderdag 19 mei waren er in Enschede bijeenkomsten die gingen over de klimaatnoodtoestand en het IPCC rapport. Beide keren werd door zeer gerespecteerd wetenschappers benadrukt hoe ernstig de situatie is en dat zoveel mogelijk en zo snel mogelijk handelen noodzakelijk is. Waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid moet pakken ter bevordering van klimaat en biodiversiteit. 11 mei was Maarten van Aalst bereid gevonden een beknopte samenvatting van het IPCC aan bestuursleden en raadsleden in Overijssel (het RES coördinatieteam) te geven en vragen te beantwoorden. Hierbij waren tevens wetenschappers van Scientists for Future (S4F) Twente aanwezig. De samenvatting voor Overijssel komt in het kort neer op: doe zoveel mogelijk en betrek de wetenschappers met kennis hierbij. Deze groep wetenschappers (S4F) wil zeer graag de Gemeente Enschede, en de Raad, meer vertellen over het IPCC rapport, de urgentie, en advies geven over en onderbouwing geven aan de klimaatagenda’s van de Gemeente en politieke partijen. De informatie die zij ons kunnen verschaffen staat los van politieke kleur of mening. 

19 mei was er een lunchlezing op de Universiteit Twente van Debra Roberts over het IPCC rapport en de verwevenheid van de klimaatverandering met vele andere onderwerpen. Zij is een van de schrijvers van de IPCC rapporten, en is een van de 100 meest invloedrijkste personen in de wereld op het gebied van het klimaatverandering. Debra is werkzaam op het interface tussen wetenschap en politiek in Durban Zuid-Afrika. Op 20 mei ontving Debra Roberts ter gelegenheid van de Dies Natalis van de Universiteit Twente een ere-doctoraat. Elke 5 jaar reikt de universiteit een aantal eredoctoraten uit. Met deze ere doctoraten laat de universiteit duidelijk zien welke thema’s zij de komende tijd belangrijk vindt. De promotoren van Debra Roberts waren de hoogleraren Maarten van Aalst, Theo van der Meer en Suzanne Hulser. GroenLinks Enschede maakt zich grote zorgen om de toekomst van onze burgers, want bij het College van de Gemeente Enschede lijkt de ernst van de situatie niet genoeg doorgedrongen.  
 

Vraag 1:

Wij raadsleden horen pro actief geïnformeerd te worden over de ernst van de klimaatcrisis zoals het IPCC rapport uitwijst. Ongeveer een jaar geleden heeft GroenLinks sv gesteld over de klimaatcrisis en het IPCC rapport, naar onze interpretatie heeft het college toen bevestigend antwoord gegeven op de vraag dat er een klimaatcrisis gaande is. Maar als het college vindt dat er een klimaatcrisis is, dan horen zij hier ook naar te handelen. Wij vragen het College alsnog zsm een informatie sessie i.s.m. S4F te organiseren over de klimaatcrisis en het IPCC rapport. 

Vraag 2:

GroenLinks is van mening dat onze stad, als grootste in de regio, een belangrijke taak te vervullen heeft op het gebied van voorbeeldgedrag geven, visie tonen en kansen oppakken op het gebied van duurzaamheid. Een gepassioneerd wethouder die mensen positief kan meekrijgen op dit lastige onderwerp zal onze gemeente en de regio veel goeds kunnen opleveren. Denk aan meer banen, lagere energiekosten, gezondere leefomgeving, meer eigen inkomen, minder verspilling. Wij zijn benieuwd hoe het College kijkt naar het idee om gezamenlijk een zesde wethouder te zoeken voor het onderwerp duurzaamheid die veel kennis, kunde en netwerk kan meebrengen?

Vraag 3:

Gezien de complexiteit van het klimaatprobleem zou onze Gemeente (en de regio) veel baat hebben bij een taskforce team duurzaamheid. Een team met experts op het gebied van dit lastige onderwerp en de verwevenheid met andere thema’s. Zij kunnen ambtenaren ondersteunen en raadsleden adviseren met up to date kennis. Via de Provincie Overijssel zijn er zelfs mogelijkheden om budget en/of mensen hiervoor te krijgen, en S4F stelt zich kosteloos beschikbaar. Wij vermoeden dat het college hier natuurlijk enthousiast over is en vragen hen graag dit te onderzoeken en op te richten.

> De link naar de antwoorden van onze WH Duurzaamheid - Niels van den Berg, op deze vragen vindt u hier vanaf minuut 6.45: Agenda Enschede - Actualiteitenraad, maandag 30 mei 2022 - 18:00 - 19:00u iBabs: https://channel.royalcast.com/enschede/#!/enschede/20220530_1

> RES Twente. Via deze link komt u op de pagina van de RES Twente terecht. Daar is een YouTube film terug te zien met de uitzending over het IPCC door Maarten van Aalst: Regionale Energiestrategie Twente | Kennissessie terugkijken: Wat…

Universiteit Twente. En via deze link is er informatie te lezen over Debra Roberts en haar beëdiging: Eredoctoraten UT voor IPCC-covoorzitter, cybersecurity-expert, wetenschapsvisionair en ondernemende Prins (utwente.nl)