GroenLinks heeft haar ideeën voor de toekomst van Enschede gedeeld met de burgemeester en via de pers en social media aan veel anderen. In onze brief pleiten wij voor het leren van lessen uit de coronacrisis en te behouden wat ons verder brengt voor een toekomstbestendige en duurzame stad. Onze samenleving laat met de huidige crisis zien dat we flexibel en snel kunnen reageren om te doen wat nodig is voor de slachtoffers van corona. Naast deze crisis hebben we ook te maken met de klimaatverandering. Deze vraagt ook om nieuw beleid en een kordate nieuwe aanpak. Voor GroenLinks ligt het antwoord hierop in het creëren van een circulaire en groene economie voor Enschede en (Eu)regio. Het economische donut model van Kate Raworth zien we graag als uitgangspunt voor de nieuwe samenleving in Enschede. De kansen liggen voor het oprapen.

De eerste reactie op onze brief kwam van 1Twente TV, waar we onze brief hebben toegelicht op camera. Kernboodschap is dat het socialer en duurzamer moet en kan. We hebben nu forse economische problemen met veel mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Ook hebben de corona maatregelen gezorgd voor eenzaamheid en problemen in gezinnen. Het is te verwachten dat dit gaat leiden tot een groter beroep op de psychosociale hulpverlening en tweedelijnszorg. Hier moet positieve aandacht voor zijn. De Enschedese samenleving heeft eerder laten zien uit een ernstige crisis sterker naar voren te kunnen komen. Ook nu zijn wij positief gestemd.

Van onze leden hebben we veel hartverwarmende reacties gekregen. Daarvoor danken we jullie hartelijk. Onze politieke collega’s hebben behoudens een aantal oppositiepartijen die ons complimenteerden niet gereageerd. Misschien heeft de coalitie nog het idee dat we de klimaatproblemen kunnen negeren, of dat het coalitieakkoord hoe dan ook moet worden uitgevoerd. Maar ‘business as usual’ is nu een achterhaald gegeven.

Achter de schermen hebben we onze input gegeven aan de motie van het CDA en Burgerbelangen voor de wederopbloei van onze stad. Voor Burgerbelangen is een circulaire economie een brug te ver. Deze term kon niet in de motie worden opgenomen. Is circulaire economie een te links begrip voor Burgerbelangen en de VVD? Wellicht. Maar landelijk zijn door de VVD de bakens al verzet. Ook zij formuleren kansen bij de enegietransitie en een circulaire economie

In Enschede lopen we kennelijk achter. Echt een gemiste kans. Tot nu toe horen we geen visie vanuit het College op wat nodig is voor een toekomstbestendige stad. Wij hebben bij de motie over de wederopbloei van onze stad de volgende stemverklaring afgegeven: Toekomstbestendig maken betekent dat je ook moet doen wat in de toekomst nodig is. Het versterken van de economie, geld verdienen en circulair, duurzaam investeren gaan hand in hand. We roepen de wethouder op om in de coronanota haar visie te geven op de opbloei van de stad. De motie is aangenomen. Er komt een fonds voor de wederopbloei van de stad. De hoogte daarvan wordt nog uitgezocht door wethouder June Nods.

We zullen de raadsleden scherp houden als het gaat om de wederopbloei van de stad en dat dit sociaal en duurzaam moet in het belang van onze kinderen en toekomstige generaties.