Wat doet Enschede als schuldeiser voor haar inwoners met problematische schulden?

Onlangs kwam de gemeente Arnhem in het nieuws met een aantal maatregelen die zij per 1 januari 2020 nemen om het schuldenproblematiek in hun stad te verminderen. GroenLinks las in de landelijke media dat in Arnhem, met ingang van het nieuwe jaar, de schulden van inwoners die al drie jaar lang een betalingsregeling hebben, worden kwijtgescholden. Steden als Amsterdam en Amersfoort voeren vergelijkbaar beleid. Daarnaast verlaagt de gemeente de eigen incassokosten naar 75 euro en wordt per 2020 het percentage van de bijstandsuitkering dat de gemeente in mag houden vanwege schulden die uitstaan bij de gemeente, alvast verlaagd naar 5%. Hiermee loopt Arnhem voor op landelijk beleid dat waarschijnlijk per 2021 ingaat. 

Het besluit van de gemeente Arnhem sluit aan bij een groeiend inzicht dat schulden vaak niet simpelweg eigen schuld zijn, maar voort kunnen komen uit allerlei omstandigheden waar mensen niet altijd grip op hebben. Bovendien kunnen schulden door hoge incassokosten en boetes flink oplopen. Uit onderzoek blijkt dat het hebben van schulden allerlei negatieve gevolgen heeft voor zowel de schuldenaar, zijn omgeving als de maatschappij. Het zorgt voor stress en heeft een negatieve invloed op de maatschappelijke participatie. Daarnaast kan het leiden tot hogere maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld wanneer het wijkteam in actie moet komen of er een uitzetting plaatsvindt. 

Deze mooie voorbeelden van een positieve benadering van mensen met problematische schulden waren voor Anita Sempel reden om de volgende ex artikel 35 vragen te stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders:
Vraag 1: Herkent u het beeld dat gemeentelijke schulden bijdragen aan de schuldenproblematiek?
Vraag 2: Hoeveel schulden van inwoners staan er op dit moment uit bij de gemeente Enschede en om welk totaalbedrag gaat het? Voor hoeveel van deze schulden geldt dat er al drie jaar een betalingsregeling loopt? Om welk bedrag gaat het hierbij?
Vraag 3: Scheldt de gemeente op dit moment gemeentelijke schulden kwijt? Zo ja, na welke termijn gebeurt dit?
Vraag 4: Brengt de gemeente bij het uitblijven van betaling incassokosten in rekening? Zo ja, wat is de hoogte van deze kosten?
Vraag 5: Bent u met GroenLinks van mening dat de gemeente het goede voorbeeld zou moeten geven aan andere schuldeisers?
Vraag 6: Bent u bereid de maatregelen zoals deze in Arnhem zijn genomen ook in Enschede te onderzoeken?

Lees hier de beantwoording van het college.

GroenLinks is blij met deze antwoorden. We zullen kritisch kijken naar de voorstellen die er komen. Iedere inwoner van Enschede moet de kans krijgen om uit de schulden te komen. Als gemeente moet je hierin het goede voorbeeld geven.